แบบฝึกหัดเรื่อง การอ่านในชีวิตประจำวัน

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

แบบฝึกหัดที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก

คำสั่ง อ่านเนื้อเพลง แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

การอ่านในชีวิตประจำวัน