แบบฝึกหัดเรื่อง เหมือนหรือต่าง

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

แบบฝึกหัด การหารูปแบบ เรื่อง เหมือนหรือต่าง บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4

ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก

คำสั่ง พิจารณาหาสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันจากภาพที่กำหนดให้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ