ตัวอย่าง หนังสือเชิญผู้ปกครอง

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างของ หนังสือเชิญผู้ปกครอง สำหรับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อใช้ในการเชิญผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในด้านพฤติกรรม เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน และปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

หนังสือเชิญผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดไฟล์ .docx

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ .docx แก้ไขได้ผ่าน Microsoft Word

  1. เมื่อคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่แนบไว้ ให้คลิกที่เมนูไฟล์ (file) ด้านซ้ายบน
  2. เลื่อนลงมาที่เมนูดาวน์โหลด (download)
  3. เลือกไปที่ Microsoft Word (.docx)
  4. ท่านจะได้ไฟล์ .docx ที่แก้ไขได้ผ่าน Microsoft Word