รวมลิงก์ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2567 (มัธยมศึกษา)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครนักเรียน ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ.

ระดับชั้นวันรับสมัครวันสอบ
ม.1 (ปกติ)9 – 13 มีนาคม 256723 มีนาคม 2567
ม.1 (พิเศษ)10-14 กุมภาพันธ์ 256718 กุมภาพันธ์ 2567
ม.4 (ปกติ)9 – 13 มีนาคม 256724 มีนาคม 2567
ม.4 (พิเศษ)10-14 กุมภาพันธ์ 256726 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัครของโรงเรียน

ลำดับชื่อโรงเรียนโทรศัพท์Link
1สตรีวิทยา0-2281-6505ประกาศรับสมัคร
2สวนกุหลาบวิทยาลัย022255605ประกาศรับสมัคร
3โยธินบูรณะ021073785ประกาศรับสมัคร
4เตรียมอุดมศึกษา022527302ประกาศรับสมัคร
5เทพศิรินทร์022239756ประกาศรับสมัคร
6สามเสนวิทยาลัย02-2791992ประกาศรับสมัคร
7ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ022451717ประกาศรับสมัคร
8ศึกษานารี024667223ประกาศรับสมัคร
9โพธิสารพิทยากร0-2448-6130ประกาศรับสมัคร
10รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน024152312ประกาศรับสมัคร
11มัธยมวัดหนองแขม024293402ประกาศรับสมัคร
12บางปะกอกวิทยาคม028723080-87ประกาศรับสมัคร
13นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล024413591ประกาศรับสมัคร
14ศึกษานารีวิทยา02-4503501-4ประกาศรับสมัคร
15มัธยมวัดสิงห์024150683ประกาศรับสมัคร
16วัดราชโอรสประกาศรับสมัคร
17สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี024968321ประกาศรับสมัคร
18วชิรธรรมสาธิต0-2746-2833 – 6ประกาศรับสมัคร
19สุรศักดิ์มนตรี022773690ประกาศรับสมัคร
20วัดสุทธิวราราม022114192ประกาศรับสมัคร
21สิริรัตนาธร02-396-1984ประกาศรับสมัคร
22บางกะปิ023775870ประกาศรับสมัคร
23มัธยมวัดหนองจอก029895401-6ประกาศรับสมัคร
24เศรษฐบุตรบำเพ็ญ0 2906 3972ประกาศรับสมัคร
25พรตพิทยพยัต023269997ประกาศรับสมัคร
26เทพศิรินทร์ร่มเกล้า027378914ประกาศรับสมั
27เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา0264527003ประกาศรับสมัคร
28บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒029479161ประกาศรับสมัคร
29หอวัง025126000ประกาศรับสมัคร
30สารวิทยา025793646ประกาศรับสมัคร
31เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ0-2722-7970ประกาศรับสมัคร
32ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง025662718ประกาศรับสมัคร
33สตรีวิทยา ๒025709939ประกาศรับสมัคร
34ฤทธิยะวรรณาลัย0-2523-3402-5ประกาศรับสมัคร
35ฤทธิยะวรรณาลัย ๒02-536-0017ประกาศรับสมัคร
36เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า02-373-1473ประกาศรับสมัคร
37นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประกาศรับสมัคร
38บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประกาศรับสมัคร
39นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย0925573959ประกาศรับสมัคร
40นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒029932353ประกาศรับสมัคร
41สมุทรปราการ023950016ประกาศรับสมัคร
42สตรีสมุทรปราการ027029990-5ประกาศรับสมัคร
43เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ023846320ประกาศรับสมัคร
44นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ023301987ประกาศรับสมัคร
45ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ024635143ประกาศรับสมัคร
46เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ023830166ประกาศรับสมัคร
47บางบ่อวิทยาคม027086118ประกาศรับสมัคร
48นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ021818142ประกาศรับสมัคร
49บางพลีราษฎร์บำรุง02 7511504-7ประกาศรับสมัคร
50พูลเจริญวิทยาคม023127109ประกาศรับสมัคร
51ราชวินิตบางแก้ว023166313ประกาศรับสมัคร
52วัดเขมาภิรตาราม025250470ประกาศรับสมัคร
53เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี02-595-1368ประกาศรับสมัคร
54เทพศิรินทร์ นนทบุรี029851995ประกาศรับสมัคร
55ไทรน้อย025971199ประกาศรับสมัคร
56ปากเกร็ด029606060ประกาศรับสมัคร
57สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี025838311ต่อ3118 3220ประกาศรับสมัคร
58นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี029618891ประกาศรับสมัคร
59ปทุมวิไล025816773ประกาศรับสมัคร
60คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี025816559ประกาศรับสมัคร
61ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯประกาศรับสมัคร
62สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต02-9049803ประกาศรับสมัคร
63ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม02-5290661ประกาศรับสมัคร
64ธัญรัตน์025771577ประกาศรับสมัคร
65ธัญบุรี025238840ประกาศรับสมัคร
66เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี02-5691051ประกาศรับสมัคร
67อยุธยาวิทยาลัย035243399ประกาศรับสมัคร
68จอมสุรางค์อุปถัมภ์035252269ประกาศรับสมัคร
69พิบูลวิทยาลัย036411051ประกาศรับสมัคร
70พระนารายณ์036-413111ประกาศรับสมัคร
71ชัยบาดาลวิทยา036689991ประกาศรับสมัคร
72อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม035612643ประกาศรับสมัคร
73สตรีอ่างทอง035611511ประกาศรับสมัคร
74สิงห์บุรี036507171ประกาศรับสมัคร
75สระบุรีวิทยาคม036211206ประกาศรับสมัคร
76เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล036391217ประกาศรับสมัคร
77แก่งคอย036244033ประกาศรับสมัคร
78หนองแค สรกิจพิทยา036-371211ประกาศรับสมัคร
79ชลบุรีสุขบท038282294ประกาศรับสมัคร
80ชลราษฎรอำรุง038282078ประกาศรับสมัคร
81ชลกันยานุกูล038-278581ประกาศรับสมัคร
82บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์038 444480ประกาศรับสมัคร
83พนัสพิทยาคาร461201 461167ประกาศรับสมัคร
84โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร038226229ประกาศรับสมัคร
85ศรีราชา038321015ประกาศรับสมัคร
86สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี038345779ประกาศรับสมัคร
87สิงห์สมุทร038437095ประกาศรับสมัคร
88วัดป่าประดู่038-611320ประกาศรับสมัคร
89ระยองวิทยาคม038611010ประกาศรับสมัคร
90บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา038602333ประกาศรับสมัคร
91มาบตาพุดพันพิทยาคาร038694195ประกาศรับสมัคร
92ปลวกแดงพิทยาคม038659071ประกาศรับสมัคร
93แกลงวิทยสถาวร038671160ประกาศรับสมัคร
94เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี039-311170ประกาศรับสมัคร
95ศรียานุสรณ์039-311225ประกาศรับสมัคร
96เบญจมราชรังสฤษฎิ์038-511249ประกาศรับสมัคร
97ดัดดรุณี038512547ประกาศรับสมัคร
98วัดโสธรวรารามวรวิหาร038511989ประกาศรับสมัคร
99พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)038551127ประกาศรับสมัคร
100ปราจิณราษฎรอำรุง037211070ประกาศรับสมัคร
101นครนายกวิทยาคม037321511ประกาศรับสมัคร
102สระแก้ว037241091ประกาศรับสมัคร
103อรัญประเทศ037231135ประกาศรับสมัคร
104ราชสีมาวิทยาลัย044-214557ประกาศรับสมัคร
105สุรนารีวิทยา044255740ประกาศรับสมัคร
106บุญวัฒนา044-920211ประกาศรับสมัคร
107สุรธรรมพิทักษ์044357990ประกาศรับสมัคร
108โนนสูงศรีธานี044-379250ประกาศรับสมัคร
109จักราชวิทยา044399167ประกาศรับสมัคร
110โชคชัยสามัคคี044491087ประกาศรับสมัคร
111ปักธงชัยประชานิรมิต044441080ประกาศรับสมัคร
112ปากช่อง044311098ประกาศรับสมัคร
113พิมายวิทยา044471105ประกาศรับสมัคร
114บุรีรัมย์พิทยาคม044611098ประกาศรับสมัคร
115ลำปลายมาศ044661433ประกาศรับสมัคร
116กระสังพิทยาคม044691036ประกาศรับสมัคร
117ประโคนชัยพิทยาคม044670851ประกาศรับสมัคร
118บ้านกรวดวิทยาคาร044679098ประกาศรับสมัคร
119นางรอง044 632298ประกาศรับสมัคร
120หนองกี่พิทยาคม044641324ประกาศรับสมัคร
121ละหานทรายรัชดาภิเษก044649007ประกาศรับสมัคร
122พุทไธสง044689206ประกาศรับสมัคร
123สุรวิทยาคาร044511193ประกาศรับสมัคร
124สิรินธร044-511189ประกาศรับสมัคร
125วีรวัฒน์โยธิน0-4451-9689ประกาศรับสมัคร
126ประสาทวิทยาคาร044-551245ประกาศรับสมัคร
127ศรีสะเกษวิทยาลัย045612611ประกาศรับสมัคร
128สตรีสิริเกศ045612868ประกาศรับสมัคร
129กันทรารมณ์045960282ประกาศรับสมัคร
130ขุขันธ์045671249ประกาศรับสมัคร
131กันทรลักษ์วิทยา045661420ประกาศรับสมัคร
132ยโสธรพิทยาคม045711655ประกาศรับสมัคร
133เลิงนกทา045781116ประกาศรับสมัคร
134เบ็ญจะมะมหาราช045474423ประกาศรับสมัคร
135เขื่องในพิทยาคาร045391105ประกาศรับสมัคร
136นารีนุกูล045245784ประกาศรับสมัคร
137มัธยมตระการพืชผล045959664ประกาศรับสมัคร
138ลือคำหาญวารินชำราบ045-321467ประกาศรับสมัคร
139เดชอุดม045-361180ประกาศรับสมัคร
140อำนาจเจริญ045511959ประกาศรับสมัคร
141ชัยภูมิภักดีชุมพล0-4481-1849ประกาศรับสมัคร
142สตรีชัยภูมิ044811162ประกาศรับสมัคร
143หนองบัวแดงวิทยา044872827ประกาศรับสมัคร
144ภูเขียว044861430ประกาศรับสมัคร
145แก้งคร้อวิทยา044882908ประกาศรับสมัคร
146บึงกาฬ042491188ประกาศรับสมัคร
147ขอนแก่นวิทยายน043246958ประกาศรับสมัคร
148กัลยาณวัตร043-224427ประกาศรับสมัคร
149แก่นนครวิทยาลัย043221783ประกาศรับสมัคร
150บ้านไผ่043272622ประกาศรับสมัคร
151น้ำพองศึกษา043431701ประกาศรับสมัคร
152ศรีกระนวนวิทยาคม043251350ประกาศรับสมัคร
153หนองเรือวิทยา043294073ประกาศรับสมัคร
154ชุมแพศึกษา043311118ประกาศรับสมัคร
155อุดรพิทยานุกูล042-212693ประกาศรับสมัคร
156สตรีราชินูทิศ042244415ประกาศรับสมัคร
157อุดรพิชัยรักษ์พิทยา042221331ประกาศรับสมัคร
158หนองหานวิทยา042-261184ประกาศรับสมัคร
159บ้านดุงวิทยา042-271323-4ประกาศรับสมัคร
160เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี042281279ประกาศรับสมัคร
161หนองบัวพิทยาคาร042312547ประกาศรับสมัคร
162ศรีบุญเรืองวิทยาคาร042-354079ประกาศรับสมัคร
163เลยพิทยาคม042811290ประกาศรับสมัคร
164ศรีสงครามวิทยา042841409ประกาศรับสมัคร
165ปทุมเทพวิทยาคาร0-4241-1203ประกาศรับสมัคร
166ท่าบ่อ042431728ประกาศรับสมัคร
167ชุมพลโพนพิสัย042471050ประกาศรับสมัคร
168สารคามพิทยาคม043-711-585ประกาศรับสมัคร
169ผดุงนารี043711075ประกาศรับสมัคร
170โกสุมวิทยาสรรค์043761654ประกาศรับสมัคร
171พยัคฆภูมิวิทยาคาร043791427ประกาศรับสมัคร
172วาปีปทุม043799373ประกาศรับสมัคร
173สตรีศึกษา043-511410ประกาศรับสมัคร
174ร้อยเอ็ดวิทยาลัย043511795ประกาศรับสมัคร
175สุวรรณภูมิพิทยไพศาล043580076ประกาศรับสมัคร
176โพนทองพัฒนาวิทยา043571338ประกาศรับสมัคร
177เสลภูมิพิทยาคม043551395ประกาศรับสมัคร
178กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์043 811278ประกาศรับสมัคร
179อนุกูลนารีประกาศรับสมัคร
180สมเด็จพิทยาคม043861137ประกาศรับสมัคร
181สกลราชวิทยานุกูล042713566ประกาศรับสมัคร
182ธาตุนารายณ์วิทยา042970128ประกาศรับสมัคร
183เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ042-721181ประกาศรับสมัคร
184สว่างแดนดิน042721030ประกาศรับสมัคร
185มัธยมวานรนิวาส042791644ประกาศรับสมัคร
186ยุพราชวิทยาลัย053418673ประกาศรับสมัคร
187วัฒโนทัยพายัพ053277151ประกาศรับสมัคร
188สันกำแพง053331907ประกาศรับสมัคร
189จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน053525746ประกาศรับสมัคร
190ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน053535303ประกาศรับสมัคร
191บุญวาทย์วิทยาลัย054-222122ประกาศรับสมัคร
192ลำปางกัลยาณี054227654ประกาศรับสมัคร
193นารีรัตน์จังหวัดแพร่054-511124ประกาศรับสมัคร
194พิริยาลัยจังหวัดแพร่054511104ประกาศรับสมัคร
195สตรีศรีน่าน054710373ประกาศรับสมัคร
196พะเยาพิทยาคม054431275ประกาศรับสมัคร
197เชียงคำวิทยาคม054451982ประกาศรับสมัคร
198สามัคคีวิทยาคม053711018ประกาศรับสมัคร
199ดำรงราษฎร์สงเคราะห์053711450ประกาศรับสมัคร
200แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์053731007ประกาศรับสมัคร
201เทิงวิทยาคม053795474ประกาศรับสมัคร
202นครสวรรค์056221151ประกาศรับสมัคร
203สตรีนครสวรรค์0-5622-1207ประกาศรับสมัคร
204นวมินทราชูทิศ มัชฌิม056226967ประกาศรับสมัคร
205ตาคลีประชาสรรค์056262369ประกาศรับสมัคร
206ชัยนาทพิทยาคม056411645ประกาศรับสมัคร
207กำแพงเพชรพิทยาคม055711212ประกาศรับสมัคร
208ตากพิทยาคม055511134ประกาศรับสมัคร
209สรรพวิทยาคม055531094ประกาศรับสมัคร
210สุโขทัยวิทยาคม055611786ประกาศรับสมัคร
211อุตรดิตถ์055411104ประกาศรับสมัคร
212อุตรดิตถ์ดรุณี055411105ประกาศรับสมัคร
213พิษณุโลกพิทยาคม055265000ประกาศรับสมัคร
214เฉลิมขวัญสตรี055231796ประกาศรับสมัคร
215พิจิตรพิทยาคมะกาศรับสมัคร
216เพชรพิทยาคม056-711453ประกาศรับสมัคร
217วิทยานุกูลนารี056711454ประกาศรับสมัคร
218หล่มสักวิทยาคม056-701755ประกาศรับสมัคร
219เบญจมราชูทิศ ราชบุรี032-337302ประกาศรับสมัคร
220ราชโบริกานุเคราะห์ประกาศรับสมัคร
221โพธาวัฒนาเสนี032231011ประกาศรับสมัคร
222รัตนราษฎร์บำรุง032-211400ประกาศรับสมัคร
223วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี034511773ประกาศรับสมัคร
224กาญจนานุเคราะห์034511060ประกาศรับสมัคร
225กรรณสูตศึกษาลัย035-525629ประกาศรับสมัคร
226สงวนหญิง035521659ประกาศรับสมัคร
227กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี035494715ประกาศรับสมัคร
228อู่ทอง035551046ประกาศรับสมัคร
229บรรหารแจ่มใสวิทยา 3035595005ประกาศรับสมัคร
230พระปฐมวิทยาลัย034-252613ประกาศรับสมัคร
231ราชินีบูรณะ034258345ประกาศรับสมัคร
232สิรินธรราชวิทยาลัย034250948ประกาศรับสมัคร
233มัธยมฐานบินกำแพงแสน034-996460ประกาศรับสมัคร
234วัดไร่ขิงวิทยา034318087ประกาศรับสมัคร
235สมุทรสาครวิทยาลัย034411885ประกาศรับสมัคร
236สมุทรสาครบูรณะ034411787ประกาศรับสมัคร
237พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี032-425070ประกาศรับสมัคร
238เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี032425404ประกาศรับสมัคร
239ประจวบวิทยาลัย032611103ประกาศรับสมัคร
240บางสะพานวิทยา032691385ประกาศรับสมัคร
241เบญจมราชูทิศ075-447004ประกาศรับสมัคร
242กัลยาณีศรีธรรมราช075356137ประกาศรับสมัคร
243ทุ่งสง075-773152ประกาศรับสมัคร
244ภูเก็ตวิทยาลัย076212075ประกาศรับสมัคร
245สตรีภูเก็ต076-211034ประกาศรับสมัคร
246เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต076224125ประกาศรับสมัคร
247สุราษฎร์ธานี077272300ประกาศรับสมัคร
248สุราษฎร์พิทยา077275861ประกาศรับสมัคร
249ศรียาภัย077503376ประกาศรับสมัคร
250สอาดเผดิมวิทยา0 7751 1014ประกาศรับสมัคร
251สวนศรีวิทยา077541050ประกาศรับสมัคร
252มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา074311006ประกาศรับสมัคร
253วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา074-314415ประกาศรับสมัคร
254หาดใหญ่วิทยาลัย074-243599ประกาศรับสมัคร
255หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา074253272ประกาศรับสมัคร
256หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์074-251886ประกาศรับสมัคร
257หาดใหญ่วิทยาลัย ๒074553107ประกาศรับสมัคร
258อำมาตย์พานิชนุกูล075-611181ประกาศรับสมัคร
259วิเชียรมาตุ075572057-8ประกาศรับสมัคร
260สภาราชินี จังหวัดตรัง075218792ประกาศรับสมัคร
261พัทลุง0800828593ประกาศรับสมัคร
262สตรีพัทลุง074613023ประกาศรับสมัคร