ใบงาน การค้นหาข้อมูลแบบทวิภาค

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลแบบทวิภาค วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 บทที่ 2 เรื่อง การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

สามารถศึกษาแนวคำตอบ และ ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

คำสั่ง : จงแสดงการค้นหาข้อมูลจากรายการที่กำหนดให้โดยใช้การค้นหาแบบทวิภาค

ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก

แนวคำตอบ

target = 33

n = 9

รอบที่leftrightmidxผลลัพธ์
119545มากกว่า
214212น้อยกว่า
334326น้อยกว่า
444433เท่ากับ
  • ค่า 33 อยู่ในตำแหน่งที่ 4 ของรายการข้อมูล
  • ใช้การค้นหา 4 ครั้ง