รวมลิงก์ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2567 (อนุบาล – ประถมศึกษา)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

รวมลิงก์ประกาศรับสมัครนักเรียน ของโรงเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครของโรงเรียน

ลำดับโรงเรียนจังหวัดโทรศัพท์ประกาศรับสมัคร
1ราชวินิตกรุงเทพมหานคร022812156ประกาศรับสมัคร
2พญาไทกรุงเทพมหานคร023545251ประกาศรับสมัคร
3พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร02-539-8197ประกาศรับสมัคร
4อนุบาลวัดพิชัยสงครามสมุทรปราการ023951082ประกาศรับสมัคร
5วัดแพรกษาสมุทรปราการ023826947ประกาศรับสมัคร
6นาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ027036409ประกาศรับสมัคร
7วัดด่านสำโรงสมุทรปราการ02-3943792ประกาศรับสมัคร
8อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)สมุทรปราการ023381490ประกาศรับสมัคร
9คลองบางน้ำจืดสมุทรปราการ023372020ประกาศรับสมัคร
10อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)สมุทรปราการ023151211ประกาศรับสมัคร
11อนุราชประสิทธิ์นนทบุรี025897030ประกาศรับสมัคร
12อนุบาลนนทบุรีนนทบุรี025252170ประกาศรับสมัคร
13เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนนทบุรี025950240ประกาศรับสมัคร
14อนุบาลปทุมธานีปทุมธานี025816475ประกาศรับสมัคร
15ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปทุมธานี025644498ประกาศรับสมัคร
16วัดเขียนเขตปทุมธานี025331119ประกาศรับสมัคร
17ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารปทุมธานี029594454ประกาศรับสมัคร
18ธัญญสิทธิศิลป์ปทุมธานี025771176ประกาศรับสมัคร
19วัดอัยยิการามปทุมธานี025461255ประกาศรับสมัคร
20ประตูชัยพระนครศรีอยุธยา035322624ประกาศรับสมัคร
21อนุบาลพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา035251133ประกาศรับสมัคร
22พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)พระนครศรีอยุธยา035361228ประกาศรับสมัคร
23อนุบาลวัดอ่างทองอ่างทอง035611521ประกาศรับสมัคร
24อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)อ่างทอง035-631388ประกาศรับสมัคร
25อนุบาลลพบุรีลพบุรี036-411043ประกาศรับสมัคร
26เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ลพบุรี0614082237ประกาศรับสมัคร
27อนุบาลสิงห์บุรีสิงห์บุรี036511040ประกาศรับสมัคร
28อนุบาลชัยนาทชัยนาท056411278ประกาศรับสมัคร
29อนุบาลสระบุรีสระบุรี036211867ประกาศรับสมัคร
30วัดท้องคุ้ง ‘ไพโรจน์ประชาสรรค์’ชลบุรี038119531ประกาศรับสมัคร
31อนุบาลชลบุรีชลบุรี038282554ประกาศรับสมัคร
32อนุบาลพนัสศึกษาลัยชลบุรี038461202ประกาศรับสมัคร
33วัดสุทธาวาสชลบุรี038249499ประกาศรับสมัคร
34บ้านเนินพลับหวานชลบุรี038425300ประกาศรับสมัคร
35บ้านบ่อวินชลบุรี038345226ประกาศรับสมัคร
36อนุบาลระยองระยอง038611154ประกาศรับสมัคร
37บ้านมาบตาพุดระยอง0386814477ประกาศรับสมัคร
38วัดห้วยโป่งระยอง038 681 558ประกาศรับสมัคร
39วัดบ้านฉางระยอง038601145 ต่อ 11ประกาศรับสมัคร
40บ้านปลวกแดงระยอง038659006ประกาศรับสมัคร
41บ้านมาบยางพรระยอง038029591ประกาศรับสมัคร
42วัดพลงช้างเผือกระยอง038674045ประกาศรับสมัคร
43อนุบาลจันทบุรีจันทบุรี039-322474ประกาศรับสมัคร
44สฤษดิเดชจันทบุรี0 3931 1169ประกาศรับสมัคร
45อนุบาลตราดตราด039-511120ประกาศรับสมัคร
46วัดดอนทองฉะเชิงเทรา033050518ประกาศรับสมัคร
47อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา038511090ประกาศรับสมัคร
48วัดท่าเกวียนฉะเชิงเทรา038-551459ประกาศรับสมัคร
49อนุบาลปราจีนบุรีปราจีนบุรี037211067ประกาศรับสมัคร
50อนุบาลนครนายกนครนายก0818082279ประกาศรับสมัคร
51อนุบาลวัดสระแก้วสระแก้ว037241490 ต่อ 12ประกาศรับสมัคร
52อนุบาลศรีวัฒนาวิทยาสระแก้ว037261318ประกาศรับสมัคร
53อนุบาลราชบุรีราชบุรี032337240ประกาศรับสมัคร
54วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ราชบุรี032-337931ประกาศรับสมัคร
55บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ราชบุรี032-261151ประกาศรับสมัคร
56อนุบาลกาญจนบุรีกาญจนบุรี081-9424026ประกาศรับสมัคร
57อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)กาญจนบุรี034595062ประกาศรับสมัคร
58สุพรรณภูมิสุพรรณบุรี035511005ประกาศรับสมัคร
59อนุบาลสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี035522828ประกาศรับสมัคร
60อนุบาลด่านช้างสุพรรณบุรี0-3559-5316ประกาศรับสมัคร
61วัดพระปฐมเจดีย์นครปฐม034 254 453ประกาศรับสมัคร
62อนุบาลนครปฐมนครปฐม034256256ประกาศรับสมัคร
63วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)นครปฐม034-321224ประกาศรับสมัคร
64พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลนครปฐม024313619ประกาศรับสมัคร
65เอกชัยสมุทรสาคร034411789ประกาศรับสมัคร
66อนุบาลสมุทรสาครสมุทรสาคร034411827ประกาศรับสมัคร
67วัดดอนไก่เตี้ยเพชรบุรี032-426379ประกาศรับสมัคร
68อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์032603948ประกาศรับสมัคร
69เมืองนครราชสีมานครราชสีมา044242364ประกาศรับสมัคร
70วัดสระแก้วนครราชสีมา044256127ประกาศรับสมัคร
71สุขานารีนครราชสีมา044 242 365ประกาศรับสมัคร
72อนุบาลนครราชสีมานครราชสีมา044242208ประกาศรับสมัคร
73โชคชัยพรหมบุตรบริหารนครราชสีมา044491169ประกาศรับสมัคร
74ด่านขุนทดนครราชสีมา044389438ประกาศรับสมัคร
75อนุบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์044611277ประกาศรับสมัคร
76อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)บุรีรัมย์044631075ประกาศรับสมัคร
77บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)บุรีรัมย์044656251ประกาศรับสมัคร
78หนองโตงสุรวิทยาคมสุรินทร์044511945ประกาศรับสมัคร
79โรงเรียนเมืองสุรินทร์สุรินทร์044-511192ประกาศรับสมัคร
80อนุบาลสุรินทร์สุรินทร์044-511188ประกาศรับสมัคร
81อนุบาลปราสาทศึกษาคารสุรินทร์044532363ประกาศรับสมัคร
82อนุบาลศรีสะเกษศรีสะเกษ045611529ประกาศรับสมัคร
83อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ศรีสะเกษ045661467ประกาศรับสมัคร
84มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญอุบลราชธานี045255037ประกาศรับสมัคร
85อนุบาลอุบลราชธานีอุบลราชธานี045245301ประกาศรับสมัคร
86ปทุมวิทยากรอุบลราชธานี045255314ประกาศรับสมัคร
87เขื่องใน(เจริญราษฎร์)อุบลราชธานี04531112ประกาศรับสมัคร
88อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรอุบลราชธานี045-441125ประกาศรับสมัคร
89อนุบาลยโสธรยโสธร045979899ประกาศรับสมัคร
90อนุบาลชัยภูมิชัยภูมิ044-811887ประกาศรับสมัคร
91อนุบาลอำนาจเจริญอำนาจเจริญ045989748ประกาศรับสมัคร
92หนองบัววิทยายนหนองบัวลำภู042-312596ประกาศรับสมัคร
93สนามบินขอนแก่น043236506ประกาศรับสมัคร
94อนุบาลขอนแก่นขอนแก่น043241687ประกาศรับสมัคร
95อนุบาลอุดรธานีอุดรธานี0422442699ประกาศรับสมัคร
96บ้านหมากแข้งอุดรธานี042244294ประกาศรับสมัคร
97อนุบาลเพ็ญประชานุกูลอุดรธานี042-279109ประกาศรับสมัคร
98เมืองเลยเลย042811585ประกาศรับสมัคร
99อนุบาลเลยเลย042813554ประกาศรับสมัคร
100อนุบาลมหาสารคามมหาสารคาม043711067ประกาศรับสมัคร
101เมืองวาปีปทุมมหาสารคาม043 798 559ประกาศรับสมัคร
102อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด043511704ประกาศรับสมัคร
103เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด043511789ประกาศรับสมัคร
104อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด043-581021ะกาศรับสมัคร
105กาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์0898624733ประกาศรับสมัคร
106บ้านสี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์043-861247ประกาศรับสมัคร
107อนุบาลสกลนครสกลนคร042711283ประกาศรับสมัคร
108เชิงชุมราษฎร์นุกูลสกลนคร042711734ประกาศรับสมัคร
109อนุบาลนครพนมนครพนม0801985891ประกาศรับสมัคร
110อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศนครศรีธรรมราช075356064ประกาศรับสมัคร
111วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช075356167ประกาศรับสมัคร
112วัดประทุมทายการามนครศรีธรรมราช075536133ประกาศรับสมัคร
113อนุบาลกระบี่กระบี่075-620844ประกาศรับสมัคร
114อนุบาลพังงาพังงา076460652ประกาศรับสมัคร
115อนุบาลภูเก็ตภูเก็ต076212329ประกาศรับสมัคร
116อนุบาลสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี077272541ประกาศรับสมัคร
117อนุบาลชุมพรชุมพร077511310ประกาศรับสมัคร
118อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)ชุมพร077511332ประกาศรับสมัคร
119วิเชียรชมสงขลา0-7431-1199ประกาศรับสมัคร
120อนุบาลสงขลาสงขลา074-311677ประกาศรับสมัคร
121บ้านนาทวีสงขลา074371015ประกาศรับสมัคร
122วัดควนวิเศษตรัง075218379ประกาศรับสมัคร
123อนุบาลตรังตรัง075218818ประกาศรับสมัคร
124อนุบาลพัทลุงพัทลุง0-7461-3178ประกาศรับสมัคร
125อนุบาลปัตตานีปัตตานี073337667ประกาศรับสมัคร
126อนุบาลยะลายะลา073212790ประกาศรับสมัคร
127นิบงชนูปถัมภ์ยะลา073212255ประกาศรับสมัคร
128บ้านสุไหงโก-ลกนราธิวาส073611127ประกาศรับสมัคร
129อนุบาลเชียงใหม่เชียงใหม่053278427ประกาศรับสมัคร
130บ้านสันกำแพงเชียงใหม่053331554ประกาศรับสมัคร
131บ้านอรุโณทัยเชียงใหม่053045556ประกาศรับสมัคร
132วัดเวฬุวันเชียงใหม่053321521ประกาศรับสมัคร
133ศรีจอมทองเชียงใหม่053341263ประกาศรับสมัคร
134อนุบาลลำพูนลำพูน053511878ประกาศรับสมัคร
135บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ลำพูน053-997903ประกาศรับสมัคร
136บ้านปงสนุกลำปาง0811122393ประกาศรับสมัคร
137อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)ลำปาง054313546ประกาศรับสมัคร
138อนุบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์055411060ประกาศรับสมัคร
139บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)น่าน054719441ประกาศรับสมัคร
140ราชานุบาลน่าน054719657ประกาศรับสมัคร
141อนุบาลพะเยาพะเยา054431411ประกาศรับสมัคร
142อนุบาลเชียงรายเชียงราย053711371ประกาศรับสมัคร
143บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เชียงราย053-711017ประกาศรับสมัคร
144อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)เชียงราย053-731755ประกาศรับสมัคร
145บ้านเทอดไทยเชียงราย053730264ประกาศรับสมัคร
146อนุบาลนครสวรรค์นครสวรรค์056881490ประกาศรับสมัคร
147อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)อุทัยธานี056-531-173ประกาศรับสมัคร
148วัดคูยางกำแพงเพชร055 711085ประกาศรับสมัคร
149อนุบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชร055774143ประกาศรับสมัคร
150อนุบาลตากตาก055511600ประกาศรับสมัคร
151บ้านแม่สลิดหลวงวิทยาตาก055039935ประกาศรับสมัคร
152บ้านเจดีย์โคะตาก055567119ประกาศรับสมัคร
153ป่าไม้อุทิศ 4ตาก055 805 573ประกาศรับสมัคร
154อนุบาลสุโขทัยสุโขทัย055-612864ประกาศรับสมัคร
155จ่าการบุญพิษณุโลก055-244490ประกาศรับสมัคร
156อนุบาลพิษณุโลกพิษณุโลก055322680ประกาศรับสมัคร
157อนุบาลพิจิตรพิจิตร056611030ประกาศรับสมัคร
158อนุบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์056711458ประกาศรับสมัคร
159บ้านเข็กน้อยเพชรบูรณ์056925558ประกาศรับสมัคร