ใบความรู้ เรื่อง คำนาม ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ใบความรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำนาม สามารถดาวน์โหลดใบความรู้เรื่องคำนามได้จากลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างตัวอย่าง

ความหมายของคำนาม
คำนาม
คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์พืช สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการลักษณะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่นคำว่า แมว หมู ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดแพร่ การศึกษา ความดี กรรมกร ฝูง ตัว


ชนิดของคำนาม
1) สามานยนาม (คำนามสามัญ) คือ คำนามทั่วไปที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียน ปากกา บ้าน สุนัข วัด ต้นไม้ หนังสือตัวอย่าง พระอยู่ในวัด นกอยู่บนต้นไม้

2) วิสามานยนาม (คำนามวิสามัญ) หรือเรียกว่า คำนามเฉพาะ คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคน สัตว์สถานที่และสิ่งของ เช่น วันพุธ เด็กชายสันติ จังหวัดภูเก็ต วัดวังหินตัวอย่าง สันติชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ , พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์

3) สมุหนาม (คำนามรวมหมู่) คือ คำนามที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์สิ่งของ ที่อยู่เป็นหมวดหมู่รวมกัน และคำนามเฉพาะ เช่น หมู่ คณะ ฝูง โขลง พวกตัวอย่าง โขลงช้างอาศัยอยู่ในป่า , ฝูงมดชอบอยู่ในรัง

4) ลักษณนาม คือ คำนามที่บอกลักษณะของนามข้างหน้าที่มักจะใช้ตามหลังคำที่บอกจำนวน เช่น ต้น หลัง ตัว ผืน เส้น สายตัวอย่าง หมิวมีบ้าน 4 หลัง , แม่มีรถยนต์ 1 คัน

5) อาการนาม คือ คำนามที่แสดงอาการ มักมีคำว่า “การ” และ “ความ” นำหน้าอยู่เสมอ เช่น การกิน การพูด ความรัก ความดี ตัวอย่าง การกินไม่ถูกวิธีทำให้สำลักได้ , สมชายมีความรัก

ใบความรู้เรื่องคำนาม

ดาวน์โหลดใบความรู้ (.pdf)