สรุป เรื่องย่อ กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุป กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา วิชาภาษาไทย ม.1

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาถือได้ว่าเป็นผลงานเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นกลอนสวด

ตัวละครหลัก:

 • พระไชยสุริยา กษัตริย์ผู้ครองเมืองสาวัตถี
 • พระนางสุมาลี มเหสีของพระไชยสุริยา
 • ฤาษีผู้สอนธรรมะ

เนื้อเรื่อง:

พระไชยสุริยา กษัตริย์ผู้ครองเมืองสาวัตถี ปกครองเมืองด้วยความยุติธรรม บ้านเมืองจึงสงบสุขร่มเย็น ต่อมาเหล่าขุนนางและประชาชนประพฤติผิดศีลธรรม เมืองจึงเกิดกาลกิณี ๔ ประการ นั่นคือ

 1. เกิดไฟไหม้
 2. เกิดแผ่นดินไหว
 3. เกิดลมพายุ
 4. เกิดน้ำท่วม

พระไชยสุริยา พระนางสุมาลี และเหล่าบริวารต้องหนีออกจากเมือง แต่เรือแตกกลางทะเล พระไชยสุริยาและพระนางสุมาลีขึ้นฝั่งได้และอาศัยอยู่ในป่า

ต่อมา ฤาษีผู้หนึ่งได้มาพบกับพระไชยสุริยาและพระนางสุมาลี ฤาษีได้สอนธรรมะให้ทั้งสองพระองค์ พระไชยสุริยาและพระนางสุมาลีตัดสินใจออกบวชและบำเพ็ญพรต

ในที่สุด พระไชยสุริยาและพระนางสุมาลีก็สิ้นพระชนม์ และไปเกิดบนสวรรค์

คติสอนใจ:

 • ผู้ประพฤติผิดศีลธรรม ย่อมได้รับผลกรรม
 • การบำเพ็ญพรต ช่วยให้พ้นจากทุกข์

จุดเด่นของกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา:

 • แต่งเป็นกลอนสวด เรียงลำดับตามมาตราตัวอักษร
 • ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย
 • สอดแทรกคติสอนใจให้ผู้อ่าน

ประโยชน์ของกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา:

 • ใช้ฝึกอ่านสะกดคำ
 • สอนศีลธรรมจรรยา
 • ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม