ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง

1. หากต้องการให้มีความสูงเพิ่มขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไรจึงดีที่สุด

ก.  ดื่มนมและออกกำลังกาย

ข. นอนหลับพักผ่อนวันละ 4ชั่วโมง

ค. รับประทานผักผลไม้ให้มาก ๆ

ง. ช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอ

2.  ใครให้ความสำคัญในการดูแลรักษาระบบกล้ามเนื้อได้ดีที่สุด

ก.  นพ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน

ข. บอย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ค. นัท รับประทานขนมหวานเป็นประจำ

ง. ต้อม เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน

3.  ข้อใดคือกระดูกแกน

ก.  กระดูกขา

ข. กระดูกแขน

ค. กระดูกสันหลัง

ง. กระดูกเชิงกราน

4.  เราควรปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวอย่างไร

ก. รับฟังปัญหา

ข. ทำตามความพอใจ

ค. สนใจแต่คนที่ชอบ

ง. ถูกทุกข้อ

5. ลูกที่ดีมีลักษณะตามข้อใด

ก. ตั้งใจเล่าเรียน

ข. รังแกน้องบ่อย ๆ

ค. นอนตื่นสายทุกวัน

ง. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกคืน

6.  ผู้ที่จะสามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขได้มากที่สุดคือใคร

ก.  พ่อ

ข. แม่

ค. ลูก

ง. สมาชิกทุกคนในครอบครัว

7.  เมื่อนักเรียนอยู่บ้านควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ก.  เชื่อฟังพ่อแม่

ข. ช่วยแม่ทำงานบ้าน

ค. ให้ความเคารพผู้ใหญ่

ง. ถูกทุกข้อ

8.  เมื่อมีคนแปลกหน้ามาเคาะประตู บ้านควรเปิดหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก.  ควรเปิด เพราะเขาอาจมีธุระด่วน

ข. ไม่ควรเปิด เพราะเขาไม่มีขนมมาฝาก

ค. ควรเปิด เพราเขาจะได้มาคุยเป็นเพื่อน

ง. ไม่ควรเปิด เพราะเราไม่รู้จักอาจเกิดอันตรายได้

9.  ข้อใดหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่

ก.  การเคลื่อนไหวเพียงบางส่วน

ข. การเคลื่อนไหวจากตำแหน่ง หนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง

ค. การเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์ช่วยประกอบการเคลื่อนไหว

ง. ไม่มีข้อใดถูก

10.  การส่งลูกแฮนด์บอลต้องส่งที่ใด

ก.  กึ่งกลางสนาม

ข. ที่ประตูของผู้แพ้การเสี่ยง

ค. ที่ประตูของผู้ชนะการเสี่ยง

ง. ที่มุมธงด้านข้างประตูของผู้แพ้

11.  การเล่นกีฬาแฮนด์บอลแบ่งช่วง เวลาออกเป็น ข. ตอน ตอนละกี่นาที

ก. 5 นาที      

ข. 10 นาที     

ค. 15 นาที

ง. 30 นาที

12.  ขณะเล่นกีฬาถ้านักเรียนเผอิญไปปะทะเพื่อนฝ่ายตรงข้ามจนล้มลง ควรปฏิบัติอย่างไร

ก.  ทำเฉย ๆ

ข. ให้เพื่อนไปขอโทษแทน

ค. บอกเขาว่าเขาเซมาปะทะเอง

ง. กล่าวคำขอโทษและช่วยเหลือ

13.  ในกีฬาแฮนด์บอลผู้เล่นทุกคน ยกเว้น ผู้รักษาประตูไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติเช่นไร

ก. ยิงประตู

ข. เลี้ยงลูกบอล

ค. เข้าไปในเขตประตู

ง. ส่งลูกบอลกระดอนจากมุม

14.  ถ้านักเรียนได้รับคัดเลือกให้ลงแข่งขันกีฬาควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ไม่ลงเล่น เพราะเล่นไม่เก่ง

ข. ลงเล่นและต้องเล่นให้ชนะ

ค. ลงเล่นเพื่อความสนุกสนาน

ง. ไม่ลงเล่น เพราะคนที่เล่นกีฬาคือคนเรียนอ่อน

15.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬา

ก. เพื่อความสามัคคี

ข. เพื่อความสนุกสนาน

ค. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

16.  การเล่นกีฬามีประโยชน์อย่างไร

ก.  ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

ข. สร้างเสริมความสามัคคี

ค. ช่วยพัฒนาความสมบูรณ์ของร่างกาย

ง. ถูกทุกข้อ

17.  สิ่งสำคัญในการเล่นกีฬาประเภททีมคือข้อใด

ก. ความมีน้ำใจ

ข. ความสามัคคี

ค. ความรับผิดชอบในหน้าที่

ง. ถูกทุกข้อ

18.  ความมีน้ำใจนักกีฬาสำคัญอย่างไร

ก. ทำให้มีความอดทน

ข. ทำให้ชนะการแข่งขัน

ค. ทำให้เป็นนักกีฬาที่เก่ง

ง. ทำให้เกิดความสามัคคี

19.  ข้อใดหมายถึงการมีน้ำใจนักกีฬา

ก. การมีน้ำใจ

ข. การให้อภัย

ค. การเสียสละ

ง. ถูกทุกข้อ

20.  นักกีฬาคนใดแสดงความรับผิดชอบในการเล่นกีฬาประเภททีม

ก. บอย ว่ากล่าวเพื่อนในทีมที่เล่นกีฬาไม่เก่ง

ข. น้อย ฝึกซ้อมกีฬาทุกวันก่อนจะมีการแข่งขัน

ค. เก่ง ไปเที่ยวกลางคืนจนดึกก่อนแข่งขันกีฬาในตอนเช้า

ง. เต้ย หาเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้กับทีมของตน

21ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลข้อใดเป็นอันดับแรกที่ต้องทำ

ก.  แยกประเภทของขยะ

ข. ทิ้งในถังที่มีฝาปิดมิดชิด

ค. ส่งให้รถเก็บขยะนำไปกำจัด

ง. นำเศษขยะใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่น

22.  ข้อใดไม่ใช่การรักษาความสะอาดภายในบ้าน

ก. เก็บกวาด เช็ดถูบ้าน

ข. ทำความสะอาดห้องน้ำ

ค. วางของเล่นไว้บนขั้นบันได

ง. เก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ

23. ก่อนที่จะนำขยะไปทิ้งนอกบ้านนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

ก. นำขยะไปเผาเสียก่อน

ข. นำไปทิ้งในถังขยะได้เลย

ค. ใส่ถุงดำให้เรียบร้อยก่อน

ง. นำขยะไปราดน้ำให้เปียกก่อน

24.  บ้านที่มีสิ่งแวดล้อมดีจะมีลักษณะอย่างไร

ก. ไม่มีฝุ่นละออง

ข. มีต้นไม้วางไว้ทุกห้อง

ค. ห้องทุกห้องเป็นสีขาว

ง. ห้องทุกห้องต้องปูด้วยพรม

25. การกระทำดังภาพควรปฏิบัติตามหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก.  ควร เพราะทำให้กำแพงดูสวยงาม

ข. ไม่ควร เพราะทำให้กำแพงสกปรก ไม่น่ามอง

ค. ไม่ควร เพราะควรเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมาวาดภาพ

ง. ควร เพราะเป็นการฝึกความสามารถทางด้านศิลปะ

26. ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามภาพนี้ จะเกิดสิ่งใดขึ้นกับห้องเรียนของตนเอง

ก.  เป็นที่สะสมของเชื้อโรค

ข. เกิดกลิ่นเหม็นในห้องเรียน

ค. บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

27.  การกระทำดังภาพควรปฏิบัติทุกครั้งหลังจากเข้าห้องส้วม เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก.  ไม่ดี เพราะทำให้สิ้นเปลืองน้ำ

ข.  ดี เพราะทำให้ห้องส้วมไม่ส่งกลิ่นเหม็น

ค.  ไม่ดี เพราะจะทำให้เด็กสัมผัสสิ่งสกปรก

ง. ไม่มีข้อใดถูก

28. นักเรียนคิดว่าใครมีหน้าที่รักษาความสะอาดบนท้องถนน

ก.  รัฐบาล

ข. คนกวาดถนน

ค. ประชาชนทุกคน

ง. พนักงานบริษัททำความสะอาด

29. ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำควรทำอย่างไร

ก.  ต้มน้ำก่อน

ข. กลั่นซ้ำก่อน

ค. กรองน้ำก่อน

ง. ปล่อยลงได้เลย

30. สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวที่สุดคือสิ่งแวดล้อมใด

ก. สิ่งแวดล้อมโลก

ข. สิ่งแวดล้อมที่บ้าน

ค. สิ่งแวดล้อมชุมชน

ง. ถูกทุกข้อ

31. บ้านมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร

ก.  เป็นที่พักผ่อน

ข. เป็นที่หลับนอน

ค. เป็นที่หลบภัยอันตราย

ง. ถูกทุกข้อ

32. ทำไมเราต้องกำจัดขยะในบ้าน

ก.  เพื่อกำจัดกลิ่นรบกวน

ข. เพื่อให้บ้านปราศจากเชื้อโรค

ค. เพื่อไม่ให้มีแมลงและสัตว์มากัดแทะ

ง. ถูกทุกข้อ

33. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเป็นอันตรายต่อเราในด้านใด

ก. การศึกษา

ข. สุขภาพอนามัย

ค. ฐานะครอบครัว

ง. ไม่มีข้อใดถูก

34.  ถ้านักเรียนทุกคนทิ้งขยะตามความพอใจ โรงเรียนจะเป็นอย่างไร

ก.  วุ่นวาย

ข. สกปรก

ค. ไม่เจริญ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

35.  ข้อใดอธิบายความหมายของอารมณ์ได้ถูกต้อง

ก.  สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป

ข. ความรู้สึก สภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ค. หน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีสิ่งมากระตุ้น

ง.  ความรู้สึก และสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป

36.  อารมณ์ใดทำให้เรามีความสุข

ก.  อารมณ์ดี

ข. อารมณ์เสีย

ค. อารมณ์เศร้า

ง. อารมณ์โกรธ

37. อารมณ์ใดทำให้เรามีความทุกข์

ก.  อารมณ์ดี

ข. อารมณ์รัก

ค. อารมณ์เสีย

ง. อารมณ์สนุก

38.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น

ก.  พูดจาไพเราะ

ข. ให้เกียรติคนอื่น

ค. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ง. ถูกทุกข้อ

39. เมื่อเห็นคนอื่นนินทานักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไร

ก. ทำหน้าบึ้งตึง

ข. ไม่นำมาใส่ใจ

ค. ร่วมวงสนทนาด้วย

ง. บอกให้เพื่อน ๆ คนอื่นเลิกคบคนที่ชอบนินทา

40. ถ้านักเรียนเป็นคนชอบสังเกตอารมณ์ของคนรอบข้างจะเกิดข้อดีอย่างไร

ก.  หลีกเลี่ยงการผิดใจกันได้ง่าย

ข. สามารถปรับตัวเข้าคนอื่นได้ง่าย

ค. ทำให้เห็นข้อเสียของคนอื่นมากขึ้น

ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
 1.ก.21.ก.
 2.ข.22.ค.
 3.ค.23.ค.
 4.ก.24.ก.
 5.ก.25.ข.
 6.ง.26.ง.
 7.ง.27.ข.
 8.ง.28.ค.
 9.ก.29.ค.
10.ก.30.ข.
11.ง.31.ง.
12.ง.32ง.
13.ก.33.ข.
14.ค.34.ข.
15.ง.35.ข.
16.ง.36.ก.
17.ง.37.ค.
18.ง.38.ง.
19.ง.39.ข.
20.ข.40.ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง