ข้อสอบกลางภาค สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1. อวัยวะใดเป็นอวัยวะในระบบหายใจ

ก. หู

ข. ตา

ค. หัวใจ

ง. หลอดลม

2.  อวัยวะใดมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ

ก. ปอด

ข. หัวใจ

ค. คอหอย

ง. หลอดลม

3ข้อใดคืออวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย

ก. รังไข่

ข. มดลูก

ค. องคชาต

ง. ช่องคลอด

4.  ลูกอัณฑะในเพศชายมีหน้าที่สำคัญอย่างไร

ก. ใช้สืบพันธุ์

ข. สร้างตัวอสุจิ

ค. สร้างน้ำเลี้ยงตัวอสุจิ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

5การปฏิบัติตามข้อใดส่งผลดีต่อระบบหายใจ

ก. สูดควันบุหรี่

ข. หายใจทางปาก

ค. สวมเสื้อที่รัดแน่น

ง. รักษาร่างกายให้อบอุ่น

6. ใครมีวิธีการดูแลรักษาปอดได้ถูกต้อง

ก. ต้า เข้านอนแต่หัวค่ำ

ข. นัท ออกกำลังกายทุกวัน

ค. เหน่ง ไม่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่

ง. ถูกทุกข้อ

7. ควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ ในสถานที่ใดเพื่อสุขภาพของระบบหายใจที่ดี

ก. สวนหย่อม

ข. โรงพลศึกษา

ค. สนามเด็กเล่น

ง. บริเวณที่เผาขยะ

8.  นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวในข้อใด

ก. “คนที่ดูแลสุขภาพได้ดีที่สุดคือแพทย์”

ข. “อวัยวะเพศเป็นอวัยวะที่ควรดูแลให้น้อยที่สุด”

ค. “การออกกำลังกายช่วยให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้ดี”

ง. “ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกาย”

9. ข้อใดคือลักษณะของการพูดจาดี

ก. พูดนินทา

ข. พูดไพเราะ

ค. พูดหยาบคาบ

ง. พูดไม่มีหางเสียง

10. ใครสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน

ก. ภู่ ขโมยเงินพร

ข. ดา สอนการบ้านส้ม

ค. ต้น ชกต่อยกับโหน่ง

ง. เหมี่ยว ล้อปมด้อยแอน

11.  การกระทำในข้อใดที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติ

ก. ตั้งใจเรียน

ข. พูดจาสุภาพ

ค. แย่งขนมจากเพื่อน

ง. รักษาสุขภาพของตนเอง

12. พฤติกรรมใดที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. กลับบ้านมืดค่ำ

ข. ว่ายน้ำกับเพื่อน

ค. เล่นดนตรีกับน้อง

ง. ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า

13. ข้อใดคือสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. ไม่มีความมั่นใจในตนเอง

ข. ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ค. ขาดความยับยั้งชั่งใจในตนเอง

ง. ถูกทุกข้อ

14. พฤติกรรมใดของเพศชายและเพศหญิงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. เล่นกีฬาด้วยกัน

ข. อ่านหนังสือด้วยกัน

ค. อยู่ในที่ลับตาคนสองต่อสอง

ง. ช่วยกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน

15. ความสัมพันธ์ลักษณะใดของเพศชายและเพศหญิงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. แบบคู่รัก

ข. แบบญาติ

ค. แบบเพื่อน

ง. แบบพี่น้อง

16.  ข้อใดคือปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด

ก. เสียการเรียน

ข. ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ค. เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ง. ถูกทุกข้อ

17.  ข้อใดคือสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. การไปเล่นกีฬากับเพื่อน

ข. การไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า

ค. การไปเที่ยวต่างจังหวัดกับพ่อแม่

ง. การไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศตามลำพัง

18.  ถ้านักเรียนต้องเดินกลับบ้านคนเดียวในซอยเปลี่ยว นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใด

ก. กลับคนเดียว

ข. ให้พ่อแม่มารับ

ค. ให้เพื่อนผู้ชายมาส่ง

ง. ยืนรอจนกว่าจะมีคนเดินผ่านมา

19.  สถานที่ใดเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. วัด

ข. สถานบันเทิง

ค. ห้างสรรพสินค้า

ง. ห้องสมุดโรงเรียน

20. ข้อใดไม่ใช่สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

ก. การดื่มสุรา

ข. การดูหนังโป๊

ค. การไปซื้อของกับพ่อแม่

ง. การอยู่ตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศ

21. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ

ก. ไปทำบุญที่วัด

ข. เดินซื้อของในตลาด

ค. อยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง

ง. ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว

22.  บุคคลใดต่อไปนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ก. นัท ลุกให้คนแก่นั่ง

ข. แก้ม โอบกอดกับแม่

ค. จอย ถูกลูบคลำหน้าอก

ง. เน็ต เล่นเกมคอมพิวเตอร์

23.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่เราควรปฏิเสธ

ก. พี่ชวนไปเล่นกีฬา

ข. เพื่อนชวนเล่นดนตรี

ค. คนแปลกหน้าให้ขนม

ง. คุณแม่พาไปทำบุญที่วัด

24. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

ก. จอย ให้คนแปลกหน้าเข้าบ้าน

ข. โด่ง รับสิ่งของจากคนแปลกหน้า

ค. อุ้ย เข้าไปในห้องกับคนแปลกหน้า

ง. แต้ม ปฏิเสธไม่ขึ้นรถของคนแปลกหน้า

25.  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาทางเพศ

ก. ตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ข. เพศหญิงมีประจำเดือน

ค. ติดโรคทางเพศสัมพันธ์

ง. มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

26.  โรคเอดส์ติดต่อกันทางใด

ก. ทางเลือด

ข. ทางเพศสัมพันธ์

ค. ทางแม่สู่ลูกในครรภ์

ง. ถูกทุกข้อ

27.  จากภาพ แสดงการอธิบายท่ากายบริหารประกอบเพลงได้ตามข้อใด

ก. แอ่นตัวไปข้างหลัง

ข. กางแขนพร้อมกับยกส้นเท้า

ค. กระโดดแยกเท้า ยกแขนตบมือเหนือศีรษะ

ง. เหวี่ยงแขนและหงายฝ่ามือไปข้างหลัง แอ่นหลังพร้อมหายใจเข้า

28.  การแปรขบวนเป็นวงกลมสองวงติดกัน คนที่นับ 1 และ ข. เมื่อเดินจากจุดแยกแถวแล้วจะต้องเดินวนไปทางใด

ก. เดินวนไปทางขวาทั้งหมายเลข 1 และ 2

ข. เดินวนไปทางซ้ายทั้งหมายเลข 1 และ 2

ค. หมายเลข 1 เดินวนทางขวาหมายเลข ข. เดินวนทางซ้าย

ง. หมายเลข 1 เดินวนทางซ้ายหมายเลข ข. เดินวนทางขวา

29. จากภาพ แสดงรูปแบบการแปรขบวนในข้อใด

ก. แปรขบวนเป็นวงกลม

ข. แปรขบวนจาก 4 แถวเป็น 2 แถว

ค. แปรขบวนจาก 2 แถวเป็น 3 แถว

ง. ไม่มีข้อใดถูก

30. การแปรขบวนเป็นวงกลมสองวงติดกัน “เมื่อเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง แล้วนับ ” นักเรียนจงเติมข้อความในช่องว่างตามข้อใด

ก. 1

ข. 1–2

ค. 3

ง. 3–4

31. ถ้าเพื่อนในกลุ่มให้ข้อเสนอแนะในการเล่นเป็นกลุ่มเพิ่มเติมนักเรียนจะปฏิบัติต่อเพื่อนคนนั้นอย่างไร

ก. ไม่รับฟังความคิดเห็น

ข. รับฟังความคิดเห็นแต่ไม่ปฏิบัติตาม

ค. ว่ากล่าวเพื่อนคนนั้นว่าไม่มีสิทธิมาเสนอแนะ

ง. ยอมรับฟังความคิดเห็นและให้เพื่อนคนอื่น ๆร่วมตัดสินใจ

32. นักกระโดดสูงที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ก. จังหวะดี

ข. น้ำหนักน้อย

ค. สปริงขาและข้อเท้าดี

ง. ถูกทุกข้อ

33. ส่วนของเข่าที่ใช้เล่นลูกตะกร้อคือส่วนใด

ก. ลูกสะบ้า

ข. เหนือหัวเข่า

ค. เหนือลูกสะบ้า

ง. ถูกทั้งข้อ 2 และ 3

34.  การเล่นลูกตะกร้อด้วยเข่านั้นใช้แรงจากส่วนใด

ก. เข่า

ข. ต้นขา

ค. สะโพก

ง. ลูกสะบ้า

35.  กีฬาวอลเลย์บอลมีผู้เล่นฝ่ายละกี่คน

ก. 4 คน

ข. 5 คน

ค. 6 คน

ง. 7 คน

36. เกมการแข่งขันวอลเลย์บอลจะจบลงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้กี่คะแนน

ก. 15 คะแนน

ข. 21 คะแนน

ค. 25 คะแนน

ง. 30 คะแนน

37. ถ้านักเรียนถูกกำหนดให้เป็นผู้เล่นตัวสำรองของทีมในการแข่งขันกีฬา ควรปฏิบัติตามข้อใด

ก. ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขัน

ข. ควรฝึกซ้อมให้น้อยกว่าผู้เล่นตัวจริง

ค. เล่นกีฬาเท่าที่จะเล่นได้ตามคำสั่งของกลุ่ม

ง. เล่นอย่างเต็มความสามารถเท่ากับผู้เล่นตัวจริง

38. ระยะทางการวิ่งในข้อใดจัดเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว

1 50 เมตร                            

ข. 100 เมตร

ค. 200 เมตร             

ง. 400 เมตร

39.  ถ้านักเรียนมีธุระด่วนมากไม่สามารถฝึกซ้อมกีฬาตามที่ทีมกำหนดไว้ ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ซ้อมกีฬาให้เสร็จก่อนแล้วจึงไปทำธุระ

ข. ไปทำธุระส่วนตัวโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

ค. ลาออกจากทีมกีฬาที่ตนเองเป็นสมาชิกทันที

ง. ชี้แจงเหตุผลกับเพื่อนร่วมทีมว่าจำเป็นต้องไปธุระด่วน

40. ข้อใดคือผลดีของการเลือกทำกิจกรรมนันทนาการตามความสมัครใจ

ก. ทำให้มีเพื่อนมาก

ข. มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว

ค. ได้ทำกิจกรรมตามความต้องการ

ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.11ค.21ค.31ง.
2ก.12ก.22ค.32ง.
3ค.13ค.23ค.33ค.
4ข.14ค.24ง.34ค.
5ง.15ก.25ข.35ค.
6ง.16ง.26ง.36ค.
7ง.17ง.27ง.37ง.
8ค.18ข.28ค.38ก.
9ข.19ข.29ข.39ง.
10ข.20ค.30ข.40ค.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง