ข้อสอบกลางภาค ภาษาไทย ป.3

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างข้อสอบกลางภาค วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย

1. พยัญชนะของไทยแบ่งออกตามข้อใด

        ก. อักษรสูง  อักษรกลาง อักษรต่ำ

        ข. อักษรยาว อักษรสั้น อักษรเดี่ยว

        ค. อักษรเก่า อักษรใหม่ อักษรสูง

        ง. อักษรต่ำ  อักษรสั้น  อักษรสูง

2. ข้อใดอ่านสะกดคำถูกต้อง    

     ก. ลูก อ่านว่า ลอ-อู-กอ

     ข. โปน อ่านว่า ปอ-โอะ-นอ

     ค. สน  อ่านว่า สอ-ออ-นอ

     ง. หัน  อ่านว่า หอ-อัว-นอ

3. ข้อใดมีคำควบกล้ำมากที่สุด

     ก. กวางแกว่งแขนฟาดไม้

     ข. ควายคลอดลูกอยู่ในคอก

     ค. แก้วท่องกลอนคล่องแคล่ว

    ง. กล้วยคล้องกล้องแขวนขวานริมฝา

4. ข้อใดเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กนมากที่สุด

     ก.  สาวเดินเล่นกลางทุ่ง                

     ข.  สนอ่านนิทานในห้องสมุด

     ค.  ปิ่นปีนต้นไม้อยู่ในสวนมะพร้าว

     ง.   ส้มฉุนเข้าสวนไปพรวนดินกับพ่อ

5. ข้อใดมีตัวสะกดมาตราแม่กบมากที่สุด

     ก.  ย่าจับหลานอาบน้ำเข้านอน

     ข.  พลับจับกบแอบหลบใต้ใบบัว

     ค.  น้าชอบใส่งอบแบกจอบไปนา

     ง.  ยายซื้อถั่วแปบให้หลานตัวแสบกิน

6. คำในข้อใดไม่ใช่คำที่มี ห นำทั้งหมด

     ก. หมา  หมี   หมู

     ข. หอม  หาย  หรือ 

     ค. หนอน หนา  ไหม

     ง. หนัง  หนุน  หมอน

7. ข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันทั้ง 2 ตัวทุกคำ

     ก.  ไถล ถวิล สบาย 

    ข.  สลบ สมร เสมอ

    ค.  หญ้า หลอก หมวด

    ง.  สวิง สมอง ตลอด

8. ข้อใดเขียนตัวการันต์ถูกต้อง

    ก.  วันจันท์ร     

    ข.  อาจาร์ย

    ค.  กรกวินทร์  

    ง.  เมืองกาญจ์น

9. “คุณปู่นั่งสวดมน…อยู่ในห้องพระ”  เติมตัวการันต์ข้อใดถูกต้องที่สุด

     ก. ก์                  

     ข. ต์

     ค. น์       

    ง.  ธ์

10. ใครปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุดในการฟัง

     ก. นิดตั้งใจฟัง และมองตาผู้พูดตลอด เวลาในระหว่างที่นั่งฟัง 

     ข. หน่อยลุกขึ้นเป่าปากเมื่อชอบใจสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่

     ค. น้อยพูดโทรศัพท์เสียงดังในขณะที่กำลังฟังพระเทศน์

     ง. นิ่มนำขนมและเครื่องดื่มมากินในห้องประชุม  

11. ประโยชน์ที่ได้จากการฟังคือข้อใด

    ก.  ความรู้                   

    ข.  สาระ

    ค.  ความบันเทิง

    ง.   ถูกทุกข้อ  

อ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคำถามข้อ 12–1ง.

       “ ดนตรีไทยไพเราะเสนาะหู

  เหมือนครูคีตการให้สานผล

  เอกลักษณ์ประเพณีมีให้ยล

  มิได้ปล้นชิงพรากมาจากใคร ”

12. บทร้อยกรองนี้ข้อใดไม่ใช่คำนาม

      ก.  ดนตรี        

      ข.  คีตการ

      ค.  ชิงพราก

      ง.  เอกลักษณ์

13. บทร้อยกรองนี้มีคำกริยากี่คำ 

      ก.  ข.  คำ       

      ข.  6  คำ

      ค.  ง.  คำ       

      ง.  8  คำ

14. บทร้อยกรองนี้มีคำวิเศษณ์กี่คำ 

      ก.  ข.  คำ       

      ข.  ค.  คำ

      ค.  ง.  คำ

      ง. ไม่มีคำวิเศษณ์เลย

15. ข้อใดประวิสรรชนีย์ทุกคำ

     ก. มะระ  ธุระ

     ข. มะกอก  ชะนี

      ค. กระด้ง  ฉงน

      ง. กระรอก ทวาย 

16. ข้อใดเป็นคำ ๔ พยางค์

      ก. ปฏิทิน

      ข. ทัศนาจร

      ค. รัฐธรรมนูญ        

      ง. ประชาธิปไตย

17. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

      ก. คุณตาไปไหนมาคะ

      ข. น้องร้องไห้โยเยจะกินนม

      ค. อ้อยไม่มาโรงเรียนหรือจ๊ะ       

      ง. ป่านไม่ชอบไปตลาดกับยาย

18. ข้อใดแสดงความเป็นผู้ดีมากที่สุด

      ก. พรชอบดูละครเรื่อง ดงผู้ดี

      ข. พงษ์พูดกับเพื่อนด้วยคำหยาบ

      ค. พิมเกิดในตระกูลขุนนางเก่าแก่

      ง. พิศมีกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนโยน

19. ข้อใดกล่าวถึงเพลงกล่อมเด็กได้ถูกต้อง

      ก. เป็นเพลงพื้นบ้าน

      ข. เป็นเพลงที่มีทำนองช้า

      ค. เป็นเพลงที่ใช้เพื่อให้เด็กหายโยเย

      ง.  ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดใช้ “รร” ได้ถูกต้องทุกคำ

     ก. บรรลุ บรรทึก  

     ข. บรรเทิง บรรเทา

     ค. บรรดาล บรรจง

     ง. บรรทุก บรรทัด

21. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

      ก.  ภรรยา อ่านว่า พัน-ระ-ยา

      ข. ธรรมดา อ่านว่า ทำ-มะ-ดา 

      ค. บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา

      ง.  สรรพคุณ อ่านว่า สับ-พะ-คุน

22. ข้อใดไม่ใช่การตั้งคำถาม

       ก. วันนี้ไปตลาดกันไหม

       ข. ทำไมเขาชอบอ่านการ์ตูน

       ค. เมื่อไรคุณตาจะมาหาหนูอีกคะ     

       ง. โจทย์ข้อนี้ยาก ช่วยสอนหน่อยนะ

23. เรื่องใดเหมาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด

       ก. ดนตรี

       ข. ภาพยนตร์

       ค. สถานที่ท่องเที่ยว

       ง. ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดกล่าวถึงนิทานพื้นบ้านถูกต้อง

      ก. เป็นที่รู้จักเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น

      ข. เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น

      ค. เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับสถานที่หรืออื่น ๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น

      ง. ถูกทุกข้อ

25. ข้อใดมีที่มาเหมือนกับเรื่อง ดาวลูกไก่

      ก. ดาวจระเข้

      ข. หมาจิ้งจอกกับแพะ

      ค. กวางป่าสามพี่น้อง

      ง. สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด

26.  ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือน ด สะกดทุกคำ

       ก. สำรวจ  อวกาศ

       ข. มาโนช โอภาส 

      ค. ลงโทษ  ปฏิบัติ

       ง. ถูกทุกข้อ 

27. ข้อใดกล่าวถึงจดหมายลาครูถูกต้อง

       ก. จดหมายลาครูเป็นจดหมายธุรกิจ

       ข. จดหมายลาครูแบ่งออกได้ ค. ชนิด

       ค. จดหมายลาครูเป็นการแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถมาเรียนให้ครูรับทราบ

       ง. จดหมายลาครูต้องส่งทางไปรษณีย์และจ่าหน้าซองถึงครูใหญ่

28. ข้อใดเป็นประโยคแสดงความต้องการ

      ก. กวางป่าตัวพี่ติดบ่วงนายพราน

       ข. กวางตัวน้องวิ่งกลับมาช่วยเจ้าตัวพี่

       ค. กวางตัวน้องอยากให้พี่หนีไปด้วย

      ง. นายพรานซาบซึ้งในความรักของกวางทั้งสาม

29. เครื่องหมายใดใช้เขียนหลังคำอุทาน

      ก. ปริศนา        

      ข. อัศเจรีย์       

      ค. ไม้ยมก

      ง.  จุลภาค

30. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอน ไม่ถูกต้อง  

      ก. โอ้โฮ! งามแท้ ๆ

      ข. “ยอดเยี่ยมไปเลย” ปอพูด

      ค. ใคร/กันนะ,ตีเจ้าตูบได้ลงคอ

      ง. ใครจะไปตลาดกับแม่บ้างนะ?

31. ข้อใดเว้นวรรคตอนผิดแล้วทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม

      ก. โปรดระวังสุนัขดุ

      ข. มารับสมุดที่โต๊ะครู

      ค. เรือโคลงเพราะโคลงเรือ

      ง. หากรีบเกินไปอาจเกิดอันตรายได้

32. การเว้นวรรคตอนมีประโยชน์อย่างไร

     ก. ช่วยให้อ่านง่ายขึ้น

     ข. ช่วยทำให้ตัวอักษรสวยงามยิ่งขึ้น

     ค. ช่วยทำให้เข้าใจความหมายของประโยคได้ถูกต้อง

     ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

33. ข้อใดอ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือน  คำว่า “สากล”ทุกคำ

      ก. อากร  เผาผลาญ   

      ข. สมอ  พากเพียร

      ค. พยอม  เฝ้าถนอม 

      ง. สมเสร็จ อ้อนวอน 

34. ข้อใดอ่านถูกต้อง

      ก. ขยับ อ่านว่า ขะ-ยับ

      ข. สันนิษฐาน อ่านว่า สัน-นิด-ถาน

      ค. ประกายมาศ อ่านว่า ประ-กาย-ยะ- มาด

      ง. ฉลองราษฏร์ อ่านว่า ฉะ-ลอง-ราด- สะ-ตะ

35.  1) ปลาทูอยู่ทะเล     

       2) เต่านาแลเต่าดำ                       

       3) ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี

       4) อยู่ในน้ำกะจระเข้

 บทร้อยกรองที่เรียงลำดับถูกต้องคือข้อใด  

    ก.   3-2-4-1

    ข.   2-4-1-3

    ค.   1-4-3-2

    ง.   3-4-1-2

อ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคำถาม    ข้อ 36 -37

  “ศรทรงองค์พระกุมาร

   กลายเป็นมาลาแลไสว

   ไม่สังหารผลาญชีพชีวาลัย      

   พระกุมารโกรธใจเป็นโกลี”

36. คำที่พิมพ์ตัวหนาหมายถึงข้อใด

      ก. หมวก

      ข. ดอกไม้

      ค. สร้อยคอ           

      ง. ผ้าเช็ดหน้า

37. บทร้อยกรองนี้ แสดงอารมณ์ใด

      ก. โศกเศร้า

      ข.  ร่าเริงเบิกบาน

      ค.  ขุ่นข้องหมองใจ

      ง.  สับสนวุ่นวาย

38. ข้อใดกล่าวถึงคำราชาศัพท์ถูกต้อง

      ก. เป็นคำสุภาพที่ใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม

      ข. เป็นคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

      ค. เป็นคำที่ใช้กับพระภิกษุและสุภาพชน                         

      ง. ถูกทุกข้อ

39. ตัว ฤ ข้อใดออกเสียงต่างจากข้ออื่น

      ก. ฤดู

      ข. ฤกษ์

      ค. หฤทัย

      ง. ประพฤติ

40. เรื่องไชยเชษฐ์ ตอน พระนารายณ์ธิเบศร์พบพ่อให้ข้อคิดเรื่องใด

      ก.  ความกล้าหาญ

      ข.  ความเฉลียวฉลาด

      ค.  ความเป็นคนช่างสังเกต

      ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ก.2ก.3ง.4ค.5ข.
6ข.7ค.8ค.9ข.10ก.
11ง.12ค.13ง.14ก.15ข.
16ข.17ข.18ง.19ง.20ง.
21ก.22ง.23ง.24ค.25ก.
26ง.27ค.28ค.29ข.30ค.
31ค.32ง.33ก.34ข.35ข.
36ข.37ค.38ง.39ข.40ง.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง