ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 (กลางภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1. สิ่งใดแสดงถึงการเจริญเติบโต

   ก. สีผิว

   ข. รอบเอว

   ค. ขนาดมือและเท้า

   ง. น้ำหนักและส่วนสูง

2. ข้อใดคือหน่วยวัดน้ำหนัก

   ก. กิโลกรัม

   ข. กิโลเมตร

   ค. เซนติเมตร

   ง. มิลลิเมตร

3. ข้อใดเป็นการออกกำลังกาย

   ก.  วิ่งเล่น

   ข. วาดรูป

   ค. ทำการบ้าน

   ง. เล่นเกมคอมพิวเตอร์

4.นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีน้ำหนักและส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน

   ก. กินขนมแทนข้าว

   ข. ดื่มน้ำอัดลมทุกวัน

   ค. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

   ง. ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1 วัน

5. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

   ก. ตูน ออกกำลังกายหลังจากหายเป็นไข้ในทันที

   ข. เหมี่ยว กินข้าวเสร็จแล้วไปออกกำลังกายทันที

   ค. แมว นั่งพักหลังกินข้าวเสร็จ 30 นาที แล้วไปออกกำลังกาย

   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

6. การเจริญเติบโตของร่างกายมีความสำคัญอย่างไร

   ก. ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมวัย

   ข. ทำให้มีบุคลิกภาพ และสติปัญญาที่ดี

   ค. ทำให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ดี

   ง. ถูกทุกข้อ

7. คนที่ไม่ชอบกินอาหารจะมีลักษณะ อย่างไร

   ก. สูง    

   ข. อ้วน

   ค. ผอม

   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

8. นักเรียนอายุ 10 ปีต้องมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลกรัม จึงจะเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย

   ก. 25 กิโลกรัม

   ข. 30 กิโลกรัม

   ค. 35 กิโลกรัม

   ง. 40 กิโลกรัม

9. วัยเด็กเจริญเติบโตมาจากวัยใด

   ก. วัยรุ่น

   ข. วัยทารก

   ค. วัยผู้ใหญ่

   ง. วัยแรกรุ่น

10. อาหารในข้อใดช่วยให้เรามีร่างกายที่สูงใหญ่

   ก. นมสด

   ข. ผักสด

   ค. ผลไม้

   ง. ขนมหวาน

11. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

   ก. จ๋า รับประทานอาหารครบ 5 หมู่

   ข. จอย วิตกกังวลกับรูปร่างจึงอดอาหาร

   ค. เจี๊ยบเล่นเกมคอมพิวเตอร์หลังเลิกเรียน

   ง. จิ๊บ แสดงอารมณ์โกรธโดยไม่มีเหตุผล

12. ข้อใดเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

   ก. ออกกำลังกายกลางแดดจัด

   ข. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

   ค. ออกกำลังกายสัปดาห์ละ ก. ครั้ง

   ง. ไม่ควรออกกำลังกายเพราะจะทำให้เหงื่อออก

13. ใครมีลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายที่ดี

   ก. สมทรง รูปร่างผอมเพราะลดน้ำหนัก

   ข. สมหญิง รูปร่างดีเพราะควบคุมอาหาร

   ค. สมปอง มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเพราะออกกำลังกายเสมอ

   ง. ถูกทุกข้อ

14. ทำอย่างไรให้ร่างกายสูงขึ้น

   ก. นอน    

   ข. เล่นกีฬา

   ค. ดื่มนมมาก ๆ

   ง. ถูกทุกข้อ

15. การออกกำลังกายไม่ควรทำในช่วง

   เวลาใด

   ก. ช่วงเช้า

   ข. ช่วงเย็น

   ค.  ช่วงกลางวัน

   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

16. ทุกข้อคือสมาชิกภายในครอบครัวยกเว้นข้อใด

   ก. พี่   

   ข. พ่อ  

   ค. แม่

  ง. เพื่อน

17. ข้อใดคือหน้าที่หลักของครอบครัว

   ก. อบรมสมาชิกให้เป็นคนดี

   ข. สร้างสังคมแรกให้กับทุกคน

   ค. สร้างประชากรให้กับประเทศ

   ง. สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศ

18. หากพบคุณแม่กำลังทำงานบ้าน ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

   ก. นั่งดูการ์ตูน

   ข. ยืนดูแม่ทำงานบ้าน

   ค. แกล้งทำเป็นนอนหลับ

   ง. ช่วยแม่ทำงานบ้านทันที

19. การกระทำของใครทำให้พ่อแม่มีความสุข

   ก. โอ๋ ตั้งใจเรียนหนังสือ

   ข. อุ้ม ขอเงินแม่ซื้อเสื้อผ้าทุกวัน

   ค. ศร ชอบแต่งหน้าทาปากไปโรงเรียน

   ง. น้ำ ขโมยเงินพ่อเพื่อไปซื้อขนมแจกเพื่อน

20. การหล่อหลอมของครอบครัวให้กับสมาชิกตามข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

   ก. สอนให้เป็นคนดี

   ข. สอนให้ยึดถือศาสนา

   ค. สอนให้เอาชนะคนอื่น

   ง. สอนให้รู้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสังคม

21. สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติในครอบครัว

   ก. โอบกอดกัน

   ข. พูดจาไพเราะ

   ค. ช่วยแม่ล้างจาน

   ง. แอบนำเงินของพี่มาใช้

22. การกระทำของใครถือว่าเป็นการปฏิบัติตนของสมาชิกที่ดีของครอบครัว

   ก. ต้อย ช่วยแม่ทำงานบ้าน

   ข. เท่ง โต้เถียงกับแม่เสมอ

   ค. เต้ย ชวนน้องเล่นเกมทุกคืน

   ง. โหน่ง นั่งดูละครทางโทรทัศน์ทั้งวัน

23. ข้อใดเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

   ก. ถูกจับหน้าอก

   ข. ถูกจับอวัยวะเพศ

   ค. การเต้นรำของชายหญิง

   ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

24. ถ้าถูกล่วงละเมิดทางเพศควรทำอย่างไร

   ก. ไม่เก็บมาคิด

   ข. หาทางแก้แค้น

   ค. บอกพ่อแม่ให้ทราบ

   ง. เก็บเรื่องเป็นความลับ

25. ใครอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

   ก. ฟลุ๊ค ไม่ไปเที่ยวตามลำพัง

   ข. ณัฐ ไม่เล่นนอกบ้านในเวลาค่ำ

   ค. นิด ไม่อยู่ตามลำพังสองต่อสองกับเพื่อนชาย

   ง. โฟม กลับบ้านพร้อมกับคนแปลกหน้าที่มารับ

26. การพูดจาแบบใดไม่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

   ก. พูดให้กำลังใจ

   ข. พูดเสียงดัง ๆ

   ค. พูดจาอ่อนน้อม

   ง. พูดเสียงนุ่มไพเราะ

27. ใครสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว

   ก. ปราณี จัดตารางสอนด้วยตนเอง

   ข. โสภา ชวนน้องไปรดน้ำต้นไม้

   ค. สุดา ทำการบ้านด้วยตนเองเสมอ

   ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

28. ข้อใดเป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน

   ก. วิ่งเล่นด้วยกัน

   ข. ร่วมเรียนพิเศษด้วยกัน

   ค. ให้ของขวัญวันเกิดเพื่อน

   ง. ถูกทุกข้อ

29. ใครพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน

   ก. จิ๋ว ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬา

   ข. โย บอกให้เพื่อนเดินห่าง ๆ

   ค. ปุ๊ ชวนเพื่อน ๆ ไปดูเพื่อนทะเลาะกัน

   ง. ตุ้ย นินทาว่าร้ายเพื่อนสนิทให้เพื่อนคนอื่นฟัง

30. เพื่อนที่ดีมีลักษณะอย่างไร

   ก. พูดเก่ง

   ข. มีน้ำใจ

   ค. เรียนเก่ง

   ง. หน้าตาดี

31. ข้อใดคือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่

   ก. การถีบจักรยาน

   ข. การก้มตัวเก็บของ

   ค. การเดินไปโรงเรียน

   ง. การวิ่งเล่นในสนาม

32. ข้อใดคือประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย

   ก. ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

   ข. ทำให้กล้ามเนื้อทำงานสัมพันธ์กัน

   ค. ช่วยแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย

   ง. ถูกทุกข้อ

33. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

   ก. การเคลื่อนไหวร่างกายทำให้อ่อนล้า

   ข. การเคลื่อนไหวร่างกายทำให้จิตใจแย่ลง

   ค. การเคลื่อนไหวร่างกายทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

   ง. การเคลื่อนไหวร่างกายทำให้สุขภาพทรุดโทรม

34. ข้อใดคือหลักการเลือกเล่นเกม

   ก. อายุ

   ข. เพศ

   ค. ผลการเรียน

   ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

35. การเล่นเกมแมวจับหนูสร้างเสริมทักษะในด้านใด

   ก. ความสนุกสนาน

   ข. การเคลื่อนไหวร่างกาย

   ค. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

   ง. ถูกทุกข้อ

36. ข้อใดไม่ใช่การละเล่นพื้นบ้าน

   ก. การเล่นจ้ำจี้

   ข. การเล่นแม่งูเอ๋ย

   ค. การเล่นลิงชิงบอล

   ง. การเล่นรีรีข้าวสาร

37. การเล่นเกมแบบไล่จับต้องอาศัยทักษะใดเป็นพิเศษ

   ก. ความจำ

   ข. ความเร็ว

   ค. ความคล่องตัว

   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

38. ก่อนเล่นเกมทุกครั้ง นักเรียนต้องรู้จักสิ่งใดเป็นอันดับแรก

   ก. กติกาการเล่น

   ข. ชื่อของผู้เล่นเกม

   ค. ชื่อของกรรมการ

   ง. จำนวนของกองเชียร์

39. การเล่นเกมเป็นกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมในข้อใด

   ก. ความอดทน

   ข. ความซื่อสัตย์

   ค. ความสามัคคี

   ง. ความขยันหมั่นเพียร

40. หากเพื่อนในกลุ่มของนักเรียนทำให้กลุ่มแพ้นักเรียนจะพูดเช่นไร

   ก. ไม่พูดอะไรเลยทำหน้าบึ้งอย่างเดียว

   ข. บอกเพื่อนว่า “ไม่เป็นไรเล่นสนุก ๆ”

   ค. บอกเพื่อนว่า “เธอเลิกเล่นไปเลยจะดีกว่านะ”

   ง. บอกเพื่อนว่า “รู้แบบนี้ไม่เลือกเธอเข้ามาดีกว่า”

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.11ก.21ง.31ข.
2ค.12ข.22ก.32ง.
3ก.13ค.23ง.33ค.
4ค.14ง.24ค.34ง.
5ค.15ค.25ง.35ง.
6ง.16ง.26ข.36ค.
7ค.17ค.27ข.37ง.
8ข.18ง.28ง.38ก.
9ข.19ก.29ก.39ค.
10ก.20ค.30ข.40ข.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง