ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (กลางภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบกลางภาค วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลยด้านล่าง

1. กัญญาเป็นคนผิวสองสี กัญญาควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีใด

    ก. สีดำ

    ข.  สีครีม

    ค.  สีน้ำเงิน

    ง. สีน้ำตาล

2. “โนรีมีรูปร่างผอม” โนรีควรใส่เสื้อผ้าในข้อใด

    ก. ผ้าพื้นสีอ่อน ลายดอกขนาดเล็ก

    ข. ผ้าพื้นสีเข้ม ลายดอกขนาดเล็ก

    ค. ผ้าพื้นสีเข้ม ลายดอกขนาดใหญ่

    ง. ผ้าพื้นสีอ่อน ลายดอกขนาดใหญ่

3. “ขัดรอยเปื้อนที่รองเท้าและเชือกผูกรองเท้า”  เป็นการทำความ   สะอาดรองเท้าชนิดใด

   ก. รองเท้าผ้า

   ข. รองเท้าแตะ

   ค. รองเท้าหนัง

   ง. รองเท้าผ้าใบ   

4. รองเท้าชนิดใดควรขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้า

    ก. รองเท้าผ้า

    ข.  รองเท้าแตะ

    ค.  รองเท้าหนัง

    ง. รองเท้าผ้าใบ

5. รองเท้าแตะควรตากอย่างไรเพื่อให้แห้งเร็วขึ้น

    ก. วางรองเท้าสลับข้าง

    ข.  วางรองเท้ากลับด้าน

    ค.  วางด้านปลายรองเท้าให้สูงขึ้น

    ง. วางด้านปลายรองเท้าขนานกับพื้น

6. การกวาดพื้นบ้านควรกวาดบริเวณใดก่อน

    ก. ใต้ตู้

    ข.  ใต้โต๊ะ

    ค.  ใต้เตียง

    ง. ถูกทุกข้อ

7. ควรเลือกใช้เครื่องมือใดกวาดหยากไย่บนเพดาน

    ก. ไม้กวาดขนไก่

    ข.  ไม้กวาดดอกหญ้า

    ค.  ไม้กวาดเสี้ยนตาล

    ง. ไม้กวาดทางมะพร้าว

8. ก่อนลงมือทำความสะอาดเพดานควรปฏิบัติอย่างไร

    ก. ถอดผ้าม่านออก

    ข.  ใช้ผ้าคลุมสิ่งของ

    ค.  นำรูปภาพที่ติดผนังออก

    ง. ถูกทุกข้อ

9. การถูบ้านที่ถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไร

    ก. ถูตามทางขวางของพื้น

    ข.  ถูจากด้านในออกมาด้านนอก

    ค.  นั่งยอง ๆ ถูจากด้านนอกเข้ามาด้านใน

    ง. ถูเป็นวงกลมจากชั้นในออกมาชั้นนอก       

10. การถูบ้านด้วยผ้าขี้ริ้วมีข้อดีมากกว่าการใช้ไม้ถูพื้นในข้อใด

      ก. ถูตามซอกมุมได้

      ข.  ถูได้เฉพาะในที่กว้าง

      ค.  ถูได้ทั้งพื้นไม้และพื้นซีเมนต์

      ง. ต้องถูพื้นด้านในออกมาด้านนอก

11. พื้นซีเมนต์ที่มีนำขังควรทำความสะอาดด้วยเครื่องมือใด

      ก. ไม้กวาดขนไก่

      ข.  ไม้กวาดดอกหญ้า

      ค.  ไม้กวาดเสี้ยนตาล

      ง. ไม้กวาดทางมะพร้าว

12. เครื่องมือใดไม่ใช้ทำความสะอาดห้องเรียน

      ก. ไม้ถูพื้น

      ข.  ที่ตักผง

      ค.  กะละมัง

      ง. แปรงพลาสติก

13. เมื่อกวาดพื้นบ้านเสร็จแล้วควรเก็บไม้กวาดอย่างไร

      ก. วางบนพื้น

      ข.  แขวนไว้ที่ผนัง

      ค.  เก็บในตู้อุปกรณ์

      ง. ถูกทุกข้อ

14. ในการทำความสะอาดกระดานดำเมื่อใช้แปรงลบกระดานดำแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร

     ก. ปัดด้วยไม้กวาดขนไก่

     ข.  ขัดด้วยแปรงพลาสติก

     ค.  ถูด้วยฟองน้ำชุบน้ำสบู่

     ง. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด

15. สิ่งใดจัดเป็นเครื่องมืองานประดิษฐ์

      ก. ดินสอ

      ข.  ยางลบ

      ค.  กรรไกร

      ง. ไม้บรรทัด     

16. ใครจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนไม่ถูกวิธี

      ก. ต้องจัดแยกประเภทหนังสือ

      ข.  ต๋อยจัดหนังสือตามตารางสอน

      ค.  แต๋วจัดหนังสือและสมุดเรียงตามความสูง

      ง. ต้อมจัดดินสอและกรรไกรรวมไว้ในกล่องเดียวกัน

17. เครื่องมือใดใช้สำหรับตักดินใส่ภาชนะปลูก

      ก. จอบ

      ข.  เสียม

      ค.  ช้อนปลูก

      ง. ส้อมพรวน

18. เครื่องมือใดใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในกระถาง

       ก. ขันน้ำ

       ข.  สายยาง

       ค.  บัวรดน้ำ

       ง. กระบวยตักน้ำ

19.  เพราะเหตุใดจึงต้องตากดิน  1 สัปดาห์ ก่อนปลูกผักสวนครัว

        ก. เพื่อฆ่าเชื้อโรค

        ข.  เพื่อกำจัดวัชพืช

        ค.  เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร

       ง. เพื่อให้ดินอุ้มน้ำได้ดี

20. ถ้าดินที่ใช้ปลูกผักสวนครัวเป็นดินทรายควรแก้ไขอย่างไร

      ก. ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ดินอุ้มน้ำ

      ข.  ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินอุ้มน้ำ

      ค.  ใส่ปุ๋ยหมักเพื่อให้ดินร่วนขึ้น

      ง. ใส่ปุ๋ยยูเรียเพื่อให้ดินร่วนขึ้น

21. ผักสวนครัวชนิดใดที่ปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ด

       ก. พริก

       ข.  คะน้า

       ค.  มะเขือ

       ง. หอมแบ่ง     

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผักสวนครัว

       ก. ปลูกง่าย

       ข.  เจริญเติบโตเร็ว

       ค.  เก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

       ง. เป็นพืชที่รับประทานได้เฉพาะส่วนที่เป็นใบ

23. การพรวนดินมีประโยชน์อย่างไร

      ก. ซึมซับน้ำได้ดี

      ข.  ทำให้ดินร่วนซุย

      ค.  ทำให้พืชดูดน้ำไปใช้ได้ดี

      ง. ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืช

      ก. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

      ข.  จับแมลงไปทำลาย

      ค.  ราดน้ำร้อนลงบนใบที่มีแมลง

      ง. นำแมลงชนิดอื่นมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืช

25. เพราะเหตุใดจึงต้องเจาะรูใต้กระถางก่อนปลูกผักสวนครัว

     ก. เพื่อให้ดินร่วนซุย

     ข.  เพื่อเป็นทางระบายน้ำ

     ค.  เพื่อป้องกันกระถางแตก

     ง. เพื่อสะดวกในการขนย้าย

26. เมื่อต้นกล้าพริกขี้หนูตั้งตัวได้ประมาณ 5-6 สัปดาห์ ควรปฏิบัติอย่างไร

      ก. ใส่ปุ๋ยเร่งผล

      ข.  ลดปริมาณการให้น้ำ

      ค.  เพิ่มปริมาณการให้น้ำ

      ง. กดดินให้แน่นรอบโคนต้น

27. “อ้นสังเกตเห็นหนอนกัดกินใบพริก” อ้นปฏิบัติขั้นตอนใดของกระบวนการทำงานข้อใด

     ก. การวางแผน

     ข.  การปฏิบัติงาน

     ค.  การปรับปรุงแก้ไข

     ง. การตรวจสอบผลงาน   

28. กิ่งโหระพาที่เลือกมาปักชำควรมีลักษณะอย่างไร

      ก. เป็นกิ่งแก่

      ข.  ปราศจากโรค

      ค.  เป็นกิ่งอวบน้ำ

      ง. มีรอยแมลงกัด

29. ถ้าต้องการตกแต่งไม้ให้เรียบ  ควรใช้เครื่องมือใด

      ก. มีด

      ข.  ตะไบ

      ค.  กรรไกร

      ง. คัตเตอร์

30. ขั้นตอนแรกของการทำตุ๊กตากิ่งไม้คือข้อใด

      ก. ตัดไม้ให้เป็นท่อน

      ข.  ออกแบบหรือร่างแบบ

      ค.  ขัดไม้ด้วยกระดาษทราย

      ง. การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ

31. ถ้าตุ๊กตากิ่งไม้ตั้งไม่ตรงควรแก้ไขอย่างไร

      ก. เพิ่มฐานรองส่วนขา

      ข.  ตัดส่วนขาให้ยาวเท่ากัน

      ค.  วาดแบบตุ๊กตากิ่งไม้ใหม่

      ง. ขัดส่วนขาด้วยกระดาษทราย

32. “จิ๊บพบข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ตุ๊กตากิ่งไม้” จัดเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน

      ก. การปฏิบัติ

      ข.  การวางแผน

      ค.  การปรับปรุงแก้ไข

      ง. การตรวจสอบผลงาน

33. หุ่นนิ้วมือเป็นผลงานประดิษฐ์ประเภทใด

      ก. ของใช้

      ข.  ของเล่น

      ค.  ของชำร่วย

      ง. ของตกแต่ง  

34. การประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือมีประโยชน์อย่างไร

      ก. ช่วยดัดนิ้วมือให้อ่อน

      ข.  ช่วยปรับระดับสายตา

      ค.  ช่วยฝึกให้เด็กพูดชัดเจน

      ง. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและตา

35. เมื่อออกแบบหน้าหุ่นนิ้วมือ  เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร 

       ก. ตัดกระดาษสี

       ข.  ทากาวริมกระดาษ

       ค.  ตกแต่งด้วยสีเมจิก

       ง. พับกระดาษเป็นถุง

36. “ทากาวที่ส่วนปลายทั้งสองข้างแล้วนำไปวางบนแผ่นไม้อัด”เป็นขั้นตอนใดในการประดิษฐ์กรอบรูป

      ก. ประกอบขาตั้ง

      ข.  ตกแต่งลวดลาย

      ค.  ประกอบกรอบรูป

      ง. ออกแบบรูปทรงกรอบรูป

37. ข้อใดไม่ใช่วัสดุในการประดิษฐ์กรอบรูป

      ก. ไม้โสน

      ข.  เมล็ดพืช

      ค.  แผ่นไม้อัด

      ง. ไม้ไอศกรีม

38. ถ้าตรวจสอบพบว่ากรอบรูปด้านใดด้านหนึ่งหลุดน่าจะเกิดจากสาเหตุใด

      ก. วางกรอบรูปเอียง

      ข.  ใส่รูปภาพขนาดใหญ่

      ค.  ทากาวแล้วติดไม่แน่น

      ง. วัสดุที่ทำกรอบรูปชำรุด         

     

39. การเย็บกระดุมควรเริ่มต้นอย่างไร

      ก. ผูกเงื่อนด้านหลังกระดุม

      ข.  ผูกเงื่อนด้านหน้ากระดุม

      ค.  ใช้เข็มแทงลงในช่องรูกระดุม

      ง. ใช้เข็มแทงขึ้นในช่องรูกระดุม

40. การติดกระดุมเสื้อควรวางกระดุมบริเวณใด

      ก. ตรงกับรังดุม

      ข.  ด้านบนของรังดุม

      ค.  ด้านล่างของรังดุม

      ง. ไม่มีข้อใดถูก

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ข.2ง.3ง.4ค.5ค.
6ง.7ค.8ง.9ข.10ก.
11ง.12ง.13ข.14ง.15ค.
16ง.17ค.18ค.19ก.20ข.
21ข.22ง.23ง.24ค.25ข.
26ก.27ง.28ข.29ก.30ข.
31ข.32ง.33ง.34ง.35ค.
36ก.37ก.38ค.39ง.40ก.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง