ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 (ปลายภาค)

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบปลายภาค วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

1. การกระทำในข้อใดส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโต

   ก. เล่นกีฬากับเพื่อน

   ข. นอนหลับพักผ่อน

   ค. ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน

   ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ

   ก. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ดึก ๆ

   ข. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

   ค. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

   ง. ทั้งข้อ ข. และ ค. ไม่ควรปฏิบัติ

3. ข้อใดเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

   ก. ดื่มนมทุกเช้าและก่อนนอน

   ข. รับประทานลูกอมเมื่อมีเวลาว่าง

   ค. ดื่มน้ำอัดลมทุกเช้าและก่อนนอน

   ง. รับประทานพิซซ่าก่อนนอนทุกวัน

4. หากต้องการให้มีความสูงเพิ่มขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะดีที่สุด

   ก. ดื่มนมและออกกำลังกาย

   ข. รับประทานผักผลไม้ให้มาก ๆ

   ค. นอนหลับพักผ่อนวันละ 4 ชั่วโมง

   ง. ช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้าน

5. นักเรียนควรนอนหลับอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง

ก. 5–6 ชั่วโมง

ข. 7–8 ชั่วโมง

ค. 8–10 ชั่วโมง

ง. 12 ชั่วโมงขึ้นไป

6. ข้อใดถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ

   ก. แขนและขายาวขึ้น

   ข. น้ำหนักลดลง ส่วนสูงลดลง

   ค. น้ำหนักเพิ่มขึ้น ส่วนสูงเพิ่มขึ้น

   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

7. การกระทำในข้อใดทำให้นักเรียนเจริญเติบโต

ก. กินลูกกวาด

ข. ออกกำลังกาย

ค. ตั้งใจเรียนหนังสือ

ง. เล่นเกมคอมพิวเตอร์จนถึงเช้า

8. สังคมแรกที่นักเรียนรู้จักและมีความสำคัญมากคือข้อใด

   ก. ครอบครัว

   ข. เพื่อนข้างบ้าน

   ค. เพื่อนที่โรงเรียน

   ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

   ก. พี่โอบกอดน้อง

   ข. แม่หอมแก้มลูก

   ค. หลานไปทำบุญกับยาย

   ง. ไม่มีข้อใดถูก

10. ถ้าภายในครอบครัวขาดสัมพันธภาพที่ดีจะเป็นอย่างไร

   ก. ครอบครัวแตกแยก

   ข. ครอบครัวมีความอบอุ่น

   ค. ครอบครัวมีฐานะยากจน

   ง. ครอบครัวอยู่กันอย่างสงบสุข

11. ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจะปฏิบัติตามข้อใด

   ก. พูดปฏิเสธ

   ข. ร้องขอความช่วยเหลือ

   ค. พยายามหลบออกจากสถานการณ์ นั้น

   ง. ถูกทุกข้อ

12. ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

   ก. สาลี่ แอบไปเที่ยวกับเพื่อนชายสองต่อสอง

   ข. สุภา ไม่ยอมให้คนแปลกหน้ามาสัมผัสกาย

   ค. ชนันดา ถูกคนจับหน้าอกบนรถเมล์แต่ไม่กล้าบอกใคร

   ง. โสภา รู้สึกอายจึงไม่บอกใครว่าถูกคนแปลกหน้าจับอวัยวะเพศ

13. นักเรียนไม่ควรปฏิบัติตามข้อใด

   ก. ดึงผมเพื่อน

   ข. สอนการบ้านเพื่อน

   ค. แบ่งขนมให้เพื่อนกิน

   ง. ช่วยเพื่อนเก็บของที่ตกพื้น

14. ข้อใดถือว่าเป็นการแสดงความมีน้ำใจกับเพื่อน

   ก. แบ่งขนมให้เพื่อนกิน

   ข. เล่นเครื่องเล่นด้วยกัน

   ค. แข่งขันกันเรียนหนังสือ

   ง. ชมเพื่อนเมื่อเพื่อนแต่งตัวสวย

15. ถ้าเพื่อนแข่งขันกีฬาชนะนักเรียนควรแสดงออกอย่างไร

   ก. อิจฉาเพื่อน

   ข. ยินดีกับเพื่อน

   ค. ทำเมินเฉยต่อเพื่อน

   ง. ไม่ยอมรับผลการแข่งขัน

16. ข้อใดไม่จัดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย

   ก. การเล่นฟุตบอล

   ข. การกระโดดเชือก

   ค. การนั่งอ่านหนังสือ

   ง. ถูกทุกข้อ

17. หากกลุ่มประสบปัญหาขณะทำกิจกรรมร่วมกัน ควรทำอย่างไร

   ก. หยุดทำกิจกรรม

   ข. แสดงตัวเป็นผู้นำทันที

   ค. ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ

   ง. คัดเพื่อนให้ออกจากกลุ่ม

18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

   ก. เกม เป็นการเล่นที่มีกฎกติกาง่าย ๆ สร้างความสนุกสนาน

   ข. เกม เป็นการเล่นที่มีกฎกติกา ข้อบังคับที่เคร่งครัด มีความซับซ้อน

   ค. เกม เป็นการเล่นที่ไม่มีกฎกติกา เล่นตามความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ

   ง. ไม่มีข้อใดถูก

19. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกเล่นเกม

   ก. เพศ

   ข. อายุ

   ค. ความสนใจ

   ง. ผลการเรียน

20. การเล่นเกมเป็นการฝึกประสาทสัมผัสข้อใด

   ก. ตา

   ข. ลิ้น

   ค. ปาก

   ง. จมูก

21. เราจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างไร

ก. กำจัดแหล่งที่เป็นพาหะของโรค

ข. ขับถ่ายในส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล

ค. ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม

ง. ถูกทุกข้อ

22. อาหารหมู่ที่ 1 ได้แก่อาหารชนิดใดบ้าง

ก. ข้าว แป้ง

ข. ผัก ผลไม้

ค. เนื้อสัตว์ ไข่

ง. น้ำมันจากพืชและสัตว์

23. หากนักเรียนมีปัญหาในการขับถ่ายควรบริโภคอาหารหมู่ใดให้มาก

ก. อาหารหมู่ที่ 1 และ 2

ข. อาหารหมู่ที่ 2 และ 3

ค. อาหารหมู่ที่ 3 และ 4

ง. อาหารหมู่ที่ 4 และ 5

24. ข้อใดคืออาหารที่มีประโยชน

   ก. ลูกกวาด

   ข. ราดหน้า

   ค. น้ำอัดลม

   ง. ขนมขบเขี้ยว

25. ภาพใดคือภาพอาหารหมู่ที่ 5

   ก.   

   ข.    

   ค.

   ง. ถูกทุกข้อ

26. ภาพใดแสดงการแปรงฟันด้านนอกของฟันล่างที่ถูกต้อง

   ก.    

   ข.    

   ค.

   ง. ถูกทุกข้อ

27. การหมุนข้อมือให้ขนแปรงปัดจากขอบเหงือกลงไปตามตัวฟัน เป็นวิธีการแปรงฟันส่วนใด

   ก. ด้านในของฟันล่าง

   ข. ด้านในของฟันบน

   ค. ด้านหลังของฟันหน้า

   ง. ด้านนอกของฟันบน

28. การแปรงฟันด้านในของฟันล่าง ควรวางแปรงลักษณะใด

   ก. วางเฉียงขึ้น

   ข. คว่ำแปรงลง

   ค. หงายแปรงขึ้น

   ง. วางอย่างไรก็ได้

29. ภาพใดแสดงการแปรงฟันด้านหน้าของฟันบนที่ถูกต้อง  

ก.    

ข.   

ค.

ง.

30. เราควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละกี่ครั้ง

   ก. 1 ครั้ง    

   ข. 2 ครั้ง    

   ค. 3 ครั้ง

   ง. กี่ครั้งก็ได้

31. การออกกำลังกายควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

   ก. อุปกรณ์   

   ข. ระยะเวลา   

   ค. ความนิยม

   ง. โรคประจำตัว

32. ออกกำลังกายวิธีใดได้ประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยสร้างเสริมความสามัคคี

   ก. ปิงปอง

   ข. ฟุตบอล

   ค. ขี่จักรยาน

   ง. กระโดดเชือก

33. ถ้าต้องการบริหารร่างกายที่เน้นส่วนขา ควรเลือกเล่นกีฬาชนิดใด

   ก. ว่ายน้ำ

   ข. ฟุตบอล

   ค. วอลเลย์บอล

   ง. บาสเกตบอล

34. นักเรียนไม่ควรออกกำลังกายในขณะใด

   ก. ขณะสบายใจ

   ข. เมื่อรู้สึกเครียด

   ค. ขณะที่มีสุขภาพดี

   ง. ขณะเป็นไข้หวัดใหญ่

35. ข้อใดคือประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ก. จิตใจแจ่มใส

ข. ร่างกายแข็งแรง

ค. มีสมรรถภาพทางกายดี

ง. ถูกทุกข้อ

36. เราควรนอนหลับอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง

ก. 5 ชั่วโมง

ข. 6 ชั่วโมง

ค. 7 ชั่วโมง

ง. 8 ชั่วโมง

37. ข้อใดเป็นลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ

ก. เป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง

ข. เป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความเต็มใจ

ค. เป็นกิจกรรมที่เราชื่นชอบและมีประโยชน์

ง. ถูกทุกข้อ

38. ก่อนออกกำลังกายไม่ควรกระทำสิ่งใด

   ก. วิ่งเหยาะ ๆ

   ข. นั่งกลางแจ้ง

   ค. นั่งหรือนอนพัก

   ง. รับประทานอาหารจานโต

39. ขณะออกกำลังกาย ถ้ากระหายน้ำมาก ควรปฏิบัติอย่างไร

   ก. ดื่มรวดเดียวให้หมดแก้ว

   ข. จิบทีละน้อย ๆ เว้นช่วงห่างบ้าง

   ค. ดื่มไปและออกกำลังกายไปด้วย

   ง. หยุดออกกำลังทันที แล้วรีบดื่มน้ำ

40. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติทันที หลังการออกกำลังกายคือข้อใด

   ก. ดื่มน้ำ

   ข. นั่งพัก

   ค. นั่งฟังเพลง

   ง. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1ง.11ง.21ง.31ง.
2ก.12ข.22ค.32ข.
3ก.13ก.23ค.33ข.
4ก.14ก.24ข.34ง.
5ค.15ข.25ค.35ง.
6ข.16ค.26ค.36ง.
7ข.17ค.27ง.37ง.
8ก.18ก.28ข.38ง.
9ง.19ง.29ค.39ข.
10ก.20ก.30ค.40ก.

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง