ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

แบบทดสอบตามผลการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1.    ในการเพาะเมล็ดส่วนใดของพืชจะงอกออกมาก่อนเป็นลำดับแรก

      1. ใบ                                         2. ดอก

      3. ราก                                       4. ลำต้น

2.    หน้าที่หลักของรากคือข้อใด

      1. ดูดน้ำและอากาศ                        2. ดูดน้ำและอาหาร

      3. ดูดอาหารและอากาศ                   4. ดูดอากาศและคายน้ำ

3.    รากที่งอกแทงลึกลงไปในดินในทิศทางที่ตรงข้ามกับลำต้นและมีโคนใหญ่หมายถึงข้อใด

      1. รากฝอย                                  2. รากแก้ว

      3. รากแขนง                                 4. รากขนอ่อน

4.    ข้อใดคือลำต้นของพืชที่ทำหน้าที่สะสมอาหาร

      1. ข่า                                         2. มันเทศ

      3. มันแกว                                   4. กระชาย

5.    รากของพืชที่ช่วยสังเคราะห์ด้วยแสงตรงกับข้อใด

      1. ตำลึง                                      2. กล้วยไม้

      3. ฟักทอง                                   4. บัวหลวง

6.    ผลพลอยได้จากการสร้างอาหารของพืชคือข้อใด

      1. แก๊สไฮโดรเจน                           2. แก๊สออกซิเจน

      3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์                4. แก๊สไนโตรเจน

7.    สารสีเขียวของพืชคือข้อใด

      1. อีลาสติน                                  2. คอลลาเจน

      3. คลอโรฟิลล์                               4. พาราฟิน

8.    ขณะที่พืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง มนุษย์และสัตว์จะได้ประโยชน์ตามข้อใด

      1. ได้รับร่มเงาของต้นไม้

      2. ได้ความอบอุ่นจากแสงแดด

      3. ได้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ

      4. ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

9.    พืชที่มีรากเป็นกระจุกเป็นลักษณะของพืชชนิดใด

      1. พืชชั้นสูง                                  2. พืชชั้นต่ำ

      3. พืชใบเลี้ยงคู่                              4. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

10.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของใบ

      1. หายใจ                                    2. คายน้ำ

      3. สืบพันธุ์                                   4. สร้างอาหาร

11.  จากข้อความ “ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร

      1. ต้นไม้ช่วยดูดอากาศที่มีกลิ่นเหม็น

      2. ต้นไม้หายใจเข้าด้วยแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง

      3. ต้นไม้ช่วยดูดแก๊สไนโตรเจน ซึ่งเป็นพิษต่อมนุษย์

      4. ต้นไม้หายใจเข้าด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สพิษสำหรับมนุษย์และสัตว์

12.  เมื่อเราโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศทำไมลูกบอลถึงตกลงพื้น

      1. ลูกบอลมีน้ำหนักมาก

      2. อากาศกดให้ลูกบอลตกลงสู่พื้น

      3. แรงโน้มถ่วงทำให้ลูกบอลตกลงสู่พื้น

      4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13.  ข้อใดไม่ได้เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วง

      1. ผลมะม่วงบนต้นตกลงบนพื้น           2. คนกระโดดน้ำจะตกลงนํ้าในแนวโค้ง

      3. เครื่องบินลอยอยู่ในอากาศได้          4. ถูกต้องทั้งข้อ 1 และ 3

14.  ถ้านำก้อนหินก้อนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนพื้นโลกและชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์ ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด

      1. มวลและน้ำหนักก้อนหินจะเปลี่ยนไป

      2. มวลก้อนหินคงที่ แต่น้ำหนักเปลี่ยนไป

      3. มวลเปลี่ยนไป แต่น้ำหนักไม่เปลี่ยน

      4. การเปลี่ยนแปลงของก้อนหินไม่เกี่ยวกับมวลและน้ำหนัก

15.  ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติ

      1. เปลือกไม้ ใยแก้ว                         2. ยางเทียม ใยสังเคราะห์

      3. หนังสัตว์ ใยไหม                         4. โฟม พลาสติก

16.  ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยาง

      1. ท่อน้ำปะปา                              2. รองเท้า

      3. โต๊ะ                                       4. ตู้

17.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติความแข็งของวัสดุ

      1. ความทนทานต่อแรงดึงที่มากระทำต่อวัสดุ

      2. ความทนทานต่อการดัด การกด หรือการขูดขีด

      3. วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

      4. วัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเมื่อถูกแรงกระทำ และกลับสู่สภาพเดิมเมื่อไม่มีแรงมากระทำ

18.  วัสดุชนิดหนึ่งสามารถทนต่อแรงดึงที่มากระทำต่อวัสดุได้ วัสดุชนิดนั้นมีสมบัติในข้อใด

      1. ความแข็ง                                 2. ความเหนียว

      3. ความยืดหยุ่น                            4. การนำความร้อน

19.  วัสดุในข้อใดมีความยืดหยุ่นมากที่สุด

      1. ก้อนอิฐ                                    2. แก้ว

      3. ยาง                                       4. กระดาษ

20.  ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด

      1. ไม้ ทองแดง เหล็ก                       2. ไม้ พลาสติก อะลูมิเนียม

      3. แก้ว อะลูมิเนียม ไม้                     4. ไม้ แก้ว พลาสติก

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1. 32. 23. 24. 15. 2
6. 27. 38. 39. 410.3
11.412.313.314.215.3
16.217.218.219.320.4

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง