ข้อสอบก่อนเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบก่อนเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1.  เส้นลวดขนาดใหญ่ที่ใช้แขวนสะพานพระราม 8 มีสมบัติข้อใด

      1. ความแข็ง                                 2. ความเหนียว

      3. ความยืดหยุ่น                            4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

2.  โมเลกุลของของแข็งควรมีลักษณะอย่างไร

      1.      

      2.

      3.           

      4.

3.  ข้อใดจัดอยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมด

      1. น้ำแข็ง น้ำเกลือ น้ำปลา

      2. แอลกอฮอล์ ลูกเหม็น พิมเสน

      3. น้ำแข็ง เกลือ แป้ง

      4. น้ำแข็ง เหล็ก น้ำเชื่อม

4.  สารใดมีสถานะเป็นแก๊ส

      1. น้ำมันเบนซิน                            

      2. แอลกอฮอล์

      3. ไอน้ำ                                     

      4. น้ำค้าง

5.  เหตุใดจึงจัดว่า “น้ำเชื่อมเป็นของเหลว”

      1. มีความแข็ง                              

      2. เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่ใส่

      3. ชิมแล้วมีรสหวาน                       

      4. มีฟองอากาศ

6.  สสารในข้อใดมีสมบัติเป็นของเหลวทั้งหมด

      1. น้ำมันเครื่อง ไอศกรีม

      2. เทียนไข น้ำอัดลม

      3. ปรอท แอลกอฮอล์

      4. นมข้นหวาน ขนมปัง

7.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับของแข็ง

      1. มีอนุภาคกระจาย

      2. มีรูปร่างไม่คงที่

      3. มีอนุภาคเกาะกันแบบหลวม ๆ

      4. มีอนุภาคเกาะกันอย่างหานแน่น

8.  เหตุใดจึงใช้สเตนเลสหรืออะลูมิเนียมเป็นวัสดุในการทำหม้อหุงข้าว

      1. นำไฟฟ้าได้ดี

      2. นำความร้อนได้ดี

      3. เป็นฉนวนความร้อนที่ดี

      4. แผ่รังสีความร้อนได้ดี

9. ด้ามจับของตะหลิว ทำมาจากวัสดุชนิดใด

      1. โลหะ                                      2. พลาสติก

      3. ผ้า                                         4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

10.  แหล่งกำเนิดแสงในข้อใดที่สำคัญที่สุดสำหรับโลก

      1. ดวงจันทร์                                2. ดวงอาทิตย์

      3. โรงไฟฟ้า                                 4. หลอดไฟฟ้า

11.  แหล่งกำเนิดแสงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ

      1. ดวงอาทิตย์                               2. กองไฟ

      3. หลอดไฟ                                  4. เทียนไข

12.  แหล่งกำเนิดแสงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น

      1. ดวงอาทิตย์                              

      2. โรงไฟฟ้า

      3. ดวงจันทร์                               

      4. หิ่งห้อย

13.  วัตถุในข้อใดจัดเป็นตัวกลางโปร่งแสงทั้งหมด

      1. น้ำแข็งสะอาดและพลาสติกขุ่น

      2. กระจกใสและกระดาษแก้ว

      3. กระดาษไขและกระจกฝ้า

      4. กระจกเงาและแก้วใส

14.  ตัวกลางในข้อใดยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมด

      1. ตัวกลางโปร่งแสง                        2. ตัวกลางโปร่งใส

      3. ตัวกลางทึบแสง                          4. ถูกต้องทุกข้อ

15.  ข้อใดคือคุณสมบัติของตัวกลางทึบแสง

      1. ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

      2. ยอมให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้บางส่วน

      3. ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลย แต่จะสะท้อนหรือดูดกลืนแสงเอาไว้

      4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

16.  ข้อใดถูกต้อง

      1. แสงเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ

      2. แสงจัดเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง

      3. แสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดได้ทุกทิศทาง

      4. ถูกต้องทุกข้อ

17.  เตาไฟแช่แข็งหมายถึงดาวเคราะห์ดวงใด

      1. ดาวศุกร์                                  2. ดาวเสาร์

      3. ดาวพุธ                                    4. ดาวอังคาร

18.  เพราะเหตุใดดาวศุกร์จึงได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลก

      1. ขนาดของดาวศุกร์เท่ากับโลก

      2. ดาวศุกมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับโลก

      3. ขนาดของดาวศุกร์ใกล้เคียงกับโลก

      4. ดาวศุกร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเท่ากับโลก

19.  ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญที่สุด

      1. ดาวเสาร์                                  2. ดาวพฤหัสบดี

      3. ดาวยูเรนัส                                4. ดาวเนปจูน

20   ข้อใดคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้และไกลจากด้วยอาทิตย์มากที่สุด ตามลำดับ

      1. ดาวพุธและดาวเนปจูน                  2. ดาวศุกร์และดาวยูเรนัส

      3. ดาวพุธและดาวยูเรนัส                  4. ดาวศุกร์และดาวเนปจูน

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบข้อคำตอบ
1221334352
63748292102
111122133142153
164173183192201

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง