ข้อสอบหลังเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ข้อสอบหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4 จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นดาวเคราะห์ชั้นใน

      1. ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส                     2. ดาวเสาร์ ดาวพฤหัส

      3. ดาวอังคาร ดาวเสาร์                    4. ดาวพุธ ดาวศุกร์

2.  ข้อใดไม่ใช่บริวารของดวงอาทิตย์

      1. ดางหาง                                  2. ดาวเทียม

      3. ดาวยูเรนัส                                4. ดาวเนปจูน

3.  ดาวดวงใดที่มีวงโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี

      1. ดาวเหนือ                                 2. ดาวเคราะห์น้อย

      3. ดาวใหญ่                                  4. ดาวเคราะห์ใหญ่

4.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

      1. ดางหาง                                  2. ดาวเคราะห์น้อย

      3. ดาวเทียม                                 4. ดวงจันทร์

5.  ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนล้อมรอบชัดเจนที่สุด

      1. ดาวเสาร์                                  2. ดาวอังคาร

      3. ดาวพุธ                                    4. ดาวศุกร์

6.  ดาวเคราะห์ดวงใดที่ใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นานที่สุด

      1. ดาวยูเรนัส                                2. ดาวเนปจูน

      3. ดาวอังคาร                               4. ดาวพุธ

7.  ดาวประกายพรึกหมายถึงดาวเคราะห์ดวงใด

      1. ดาวศุกร์                                  2. โลก

      3. ดาวเสาร์                                  4. ดาวเนปจูน

8.  ดาวเคราะห์ดวงใดที่ใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยที่สุด

      1. ดาวยูเรนัส                                2. ดาวเนปจูน

      3. ดาวอังคาร                               4. ดาวพุธ

9.  ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์ก้อนหิน

      1. ดาวเสาร์                                  2. โลก

      3. ดาวอังคาร                               4. ดาวพุธ

10.  ดาวเคราะห์ในข้อใดมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของโลก

      1. ดาวศุกร์                                  2. ดาวเนปจูน

      3. ดาวอังคาร                               4. ดาวพฤหัสบดี

เฉลยข้อสอบ

ข้อคำตอบข้อคำตอบ
1462
2271
3284
4391
51103

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง