สรุป เรื่องย่อ อิศรญาณภาษิต

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่อง อิศรญาณภาษิต วิชาภาษไทย ชั้น ม.3 พร้อมตัวอย่างข้อสอบ และเฉลย

อิศรญาณภาษิต หรือ เพลงยาวอิศรญาณ เป็นพระนิพนธ์ของ หม่อมเจ้าอิศรญาณ ประพันธ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาเป็นการเสียดสีสังคมไทยในยุคนั้น เต็มไปด้วยแง่คิด คำสอน และปรัชญาชีวิตที่ยังคงมีความทันสมัย

ประเด็นสำคัญในอิศรญาณภาษิต

 • การดำรงชีวิตในสังคม : สอนให้รู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่น
 • การทำงาน : สอนให้ขยันหมั่นเพียร อดทน ต่อสู้กับอุปสรรค มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • การพูดจา : สอนให้พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน พูดแต่สิ่งที่ดี ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดจาโอ้อวด
 • การคิด : สอนให้คิดก่อนพูด คิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหา
 • การควบคุมอารมณ์ : สอนให้รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่โกรธง่าย ไม่โมโหหงุดหงิด รู้จักใจเย็น

ตัวอย่างบทกลอนที่สอนให้รู้จักกาลเทศะ:

แม้นน้ำเต็มตุ่มล้นโอ่ง

ก็อย่าลืมว่าเคยตักน้ำขัง

แม้นมีเกียรติยศศักดิ์ศรี

ก็อย่าลืมว่าเคยเป็นขี้ครอก

ตัวอย่างบทกลอนที่สอนให้ใฝ่หาความรู้:

ความรู้เปรียบดั่งดวงแก้ว

ส่องสว่างนำพาชีวิต

ความหลงเปรียบดั่งม่านมืด

บดบังทางแห่งความสุข

อิศรญาณภาษิต

เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยในอดีต แม้จะแต่งขึ้นหลายร้อยปี แต่เนื้อหามีความร่วมสมัย ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตปัจจุบัน ช่วยให้เราตระหนักรู้และปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีงาม

ตัวอย่างข้อสอบ

 1. อิศรญาณภาษิตสอนให้เราเป็นคนอย่างไร

(ก) เป็นคนขี้เกียจ

(ข) เป็นคนขี้ขลาด

(ค) เป็นคนฉลาด

(ง) เป็นคนเจ้าเล่ห์

 1. “พูดดีมีคนรัก พูดชั้วมีคนเกลียด” ประโยคนี้สอนให้เราอย่างไร

(ก) สอนให้เราพูดแต่สิ่งที่ดี

(ข) สอนให้เราพูดแต่สิ่งที่จริง

(ค) สอนให้เราพูดแต่สิ่งที่ตัวเองคิด

(ง) สอนให้เราพูดแต่สิ่งที่คนอื่นอยากฟัง

 1. “ชนะมารแพ้กิเลส” ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร

(ก) การเอาชนะกิเลสยากกว่าการเอาชนะศัตรู

(ข) กิเลสเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก

(ค) เราควรพยายามเอาชนะกิเลส

(ง) เราควรปล่อยวางกิเลส

เฉลย

 1. (ค)
 2. (ก)
 3. (ค)

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง