สรุป เรื่องย่อ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหา เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5

ตัวละครหลัก:

 • พระเวสสันดร: พระเอกของเรื่อง โอรสของท้าวชัชวาลกษัตริย์ เมืองสีวิไล
 • พระนางมัทรี: นางเอกของเรื่อง พระมเหสีของพระเวสสันดร
 • กัณหา: โอรสของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
 • ชาลี: ธิดาของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
 • ชูชก: พราหมณ์ผู้ยากจน อัปลักษณ์ ได้รับพระกัณหาและพระนางชาลีจากพระเวสสันดร

เนื้อเรื่อง:

กัณฑ์มัทรี เริ่มต้นด้วย พระนางมัทรี ออกไปเก็บผลไม้ในป่า ระหว่างทางเกิดพายุใหญ่ พระนางรีบกลับไปยังอาศรม แต่ไม่พบ พระเวสสันดร และ กัณหา-ชาลี

พระเวสสันดร เล่าความจริงว่า พระองค์ได้ บริจาค กัณหา-ชาลี ให้กับ ชูชก พราหมณ์แล้ว เพื่อทดสอบบารมี

พระนางมัทรี เสียใจร่ำไห้ แต่ก็ อดทน ยอมรับการตัดสินใจของพระเวสสันดร

ต่อมา พระนางมัทรี ตัดสินใจ ออกตามหา กัณหา-ชาลี เผชิญกับอุปสรรคมากมาย สุดท้ายก็พบลูกๆ ที่อาศัยอยู่กับชูชก

ชูชก ทารุณกรรม กัณหา-ชาลี พระอินทร์ แปลงเป็นพ่อค้าซื้อลูกๆ จากชูชก พาไปหา พระเวสสันดร

พระเวสสันดร และ พระนางมัทรี กลับเมืองสีวิไล ครองราชย์ ด้วยความสุข ชูชกได้รับกรรม

ฉาก: อาศรมป่าหิมพานต์

เหตุการณ์สำคัญ:

 1. พระนางมัทรีเก็บผลไม้ในป่า: รุ่งเช้าพระนางมัทรี ออกไปเก็บผลไม้ในป่าเพื่อนำมาปรุงอาหารถวายพระเวสสันดรและสองกุมาร ระหว่างทางเกิดเหตุการณ์ประหลาด ผลไม้หายากันหมด พระนางจึงรีบกลับไปยังอาศรม
 2. พายุใหญ่: ทันใดนั้น พายุใหญ่ก็เกิดขึ้น ฟ้าคะนองครืน ฟ้าแลบแฉบแสง ท้องฟ้ามืดมิดไปทั่ว พระนางมัทรีตกใจกลัว ห่วงความปลอดภัยของพระเวสสันดรและสองกุมาร
 3. ความกังวลของพระนางมัทรี: เมื่อกลับถึงอาศรม พระนางมัทรีไม่พบพระเวสสันดรและสองกุมาร จึงถามไถ่เหล่าบริวาร แต่ไม่มีใครทราบ พวกนางจึงพากันออกตามหา
 4. พระเวสสันดรเล่าความจริง: พระเวสสันดรเล่าความจริงให้พระนางมัทรีฟังว่า พระองค์ได้บริจาคพระกัณหาและพระนางชาลีให้กับชูชกพราหมณ์ไปแล้ว เพื่อเป็นการทดสอบบารมี
 5. ความโศกเศร้าของพระนางมัทรี: พระนางมัทรีเสียใจร่ำไห้คร่ำครวญ รู้สึกเหมือนใจจะแตกสลาย พระเวสสันดรพยายามปลอบโยน แต่พระนางก็โศกเศร้าจนสลบไป
 6. ความอดทนของพระนางมัทรี: เมื่อฟื้นขึ้นมา พระนางมัทรีก็ยอมรับการตัดสินใจของพระเวสสันดร แม้จะรู้สึกเจ็บปวดทรมานใจเพียงใดก็ตาม พระนางอดทนต่ออุปสรรคด้วยความศรัทธาในพระเวสสันดร

จุดจบของเรื่อง:

 • พระเวสสันดรและพระนางมัทรีครองราชย์ด้วยความสุข: พระเวสสันดรและพระนางมัทรีครองราชย์ด้วยความสุข ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
 • ชูชกพราหมณ์ได้รับกรรม: ชูชกพราหมณ์ได้รับกรรมจากการกระทำของเขา สิ้นชีพด้วยความทุกข์ทรมาน
 • เรื่องราวสะท้อนถึงคุณธรรม: เรื่องราวในกัณฑ์มัทรี สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเสียสละ ความอดทน ความศรัทธา และความเมตตา

ข้อคิดเพิ่มเติม:

 • บารมี: เรื่องราวในกัณฑ์มัทรี แสดงให้เห็นถึงพลังของบารมี ผลบุญที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีได้สั่งสมไว้ ทำให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้
 • การให้อภัย: พระเวสสันดรและพระนางมัทรี แสดงให้เห็นถึงการให้อภัยชูชกพราหมณ์ แม้จะถูกกลั่นแกล้งทารุณกรรมก็ตาม
 • บทเรียนชีวิต: เรื่องราวในกัณฑ์มัทรี เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เรารู้จักการเผชิญกับอุปสรรคด้วยความอดทน และสอนให้เรารู้จักคุณธรรมต่างๆ
 • ความเสียสละ: พระเวสสันดรและพระนางมัทรี แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ โดยยอมสละสิ่งที่รักที่สุดเพื่อทดสอบบารมี
 • ความอดทน: พระนางมัทรี แสดงให้เห็นถึงความอดทนต่ออุปสรรคและความทุกข์ยาก
 • ความศรัทธา: พระนางมัทรี แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระเวสสันดร แม้จะไม่เข้าใจการตัดสินใจของพระองค์

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง