สรุป เรื่องย่อ นิราศเมืองแกลง

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหา เรื่องย่อ นิราศเมืองแกลง วิชาภาษาไทย ม.2

ผู้แต่ง: พระสุนทรโวหาร (ภู่)

ประเภท: กลอนนิราศ

คำประพันธ์: กลอนสุภาพ

ปีที่แต่ง: พ.ศ. 2349

ยุค: รัชกาลที่ 1

เนื้อหาโดยย่อ

นิราศเมืองแกลง เป็นผลงานกวีนิพนธ์แบบกลอนนิราศ เรื่องแรกของสุนทรภู่ แต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2349 เนื้อหาโดยคร่าวๆ กล่าวถึงการเดินทางโดยเรือของสุนทรภู่เพื่อไปยังเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยมีศิษย์ 2 คน คือ น้อยกับพุ่ม และมีผู้นำทางชื่อนายแสง ร่วมเดินทางไปด้วย

วัตถุประสงค์การเดินทาง

วัตถุประสงค์การเดินทางของสุนทรภู่ยังไม่เป็นที่แน่ชัด บ้างก็ว่าเขาต้องการไปบวชกับบิดา บ้างก็ว่าเขาเดินทางไปขอเงินเพื่อกลับมาแต่งงาน นักวิชาการยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าสุนทรภู่กลับไปทำไม แต่ทางจังหวัดระยองได้นำเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นไปสร้างเป็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่ที่เมืองแกลง

เส้นทางการเดินทาง

สุนทรภู่และคณะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเรือ มุ่งหน้าสู่ปากลัด ผ่านคลองบางกอกน้อย คลองบางระจ้าวก่อนจะออกสู่ทะเล ผ่านคลองมะยม เกาะสีชัง เกาะขาม เกาะเสม็ด เข้าสู่อ่าวพัทยา ขึ้นบกที่บางปลาสร้อย เดินทางต่อไปยังเมืองระยอง แต่ไม่พบพ่อของเขาที่บ้าน เพราะพ่อไปบวชอยู่ที่วัดอารัญธรรม รังสี สุนทรภู่จึงตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  1. ส่วนที่ 1: กล่าวถึงความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากคนรัก ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง
  2. ส่วนที่ 2: บรรยายภาพความสวยงามของธรรมชาติระหว่างการเดินทาง สภาพท้องถิ่น วิถีชีวิตของผู้คน และการประสบกับอุปสรรคต่างๆ ระหว่างทาง
  3. ส่วนที่ 3: กล่าวถึงความรู้สึกคิดถึงบ้าน คิดถึงคนรัก และความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง

ความสำคัญของนิราศเมืองแกลง

นิราศเมืองแกลง นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างมาก เพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภาษาที่ใช้สละสลวย งดงาม บ่งบอกถึงความสามารถทางภาษาของสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีประเภทนิราศเรื่องเยี่ยม

นอกจากนี้ นิราศเมืองแกลง ยังมีจุดเด่นอื่นๆ ดังนี้

  • เป็นการใช้ภาษาที่สละสลวย งดงาม
  • มีการบรรยายภาพธรรมชาติได้อย่างละเอียดและคมชัด
  • สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

นิราศเมืองแกลง จึงเป็นผลงานกวีที่ควรค่าแก่การอ่านและศึกษา เพราะเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี