เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหาเรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย วิชา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา

การแบ่งยุคสมัย

ประวัติศาสตร์ไทยนิยมแบ่งตามราชธานีที่สำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • อาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1781 – 1981)
  • อาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1893 – 2310)
  • อาณาจักรธนบุรี (พ.ศ. 2310 – 2325)
  • อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน)

ศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

ศักราชที่ใช้ในประวัติศาสตร์ไทยมีดังนี้

  • พุทธศักราช (พ.ศ.) เริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ใช้ในประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา และศรีลังกา
  • จุลศักราช (จ.ศ.) เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 1181 ใช้ในประเทศไทยและลาว
  • มหาศักราช (ม.ศ.) เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 621 ใช้ในประเทศไทยในอดีต
  • รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2324 ใช้ในประเทศไทยในอดีต

หมายเหตุ:

  • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยังมีแบบอื่น ๆ อีก เช่น แบ่งตามเหตุการณ์สำคัญ แบ่งตามรูปแบบการปกครอง แบ่งตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม
  • ศักราชอื่น ๆ นอกเหนือจากพุทธศักราช ยังมีการใช้ควบคู่ไปด้วยในอดีต แต่ปัจจุบันนิยมใช้พุทธศักราชเพียงอย่างเดียว

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง