เรื่องย่อ ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหา เรื่องย่อ ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ วิชาภาษาไทย ม.6

มนุสสภูมิ เป็นภูมิหนึ่งใน กามภูมิ ซึ่งเป็นภูมิที่สัตว์โลกยังจมอยู่กับกิเลส ตรงกันข้ามกับ รูปภูมิ และ อรูปภูมิ

ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วง แต่งโดย พระราชนิพนธ์ กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เนื้อหาในตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การอธิบายเกี่ยวกับ มนุษย์

มนุสสภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • มนุษย์ที่เกิดมาจากสวรรค์ จะมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ฉลาด มีรูปร่างสวยงาม
 • มนุษย์ที่เกิดมาจากนรก จะมีความทุกข์ ยากจน โรคภัยไข้เจ็บ อายุสั้น รูปร่างไม่สวยงาม

ไตรภูมิพระร่วง อธิบายถึงลำดับการกำเนิดของมนุษย์ ดังนี้

 1. ปฏิสนธิ: เริ่มต้นเมื่ออสุจิและไข่มาบรรจบกัน เกิดเป็นกัลละ มีขนาดเล็กเท่าปลายเข็ม
 2. อัมพุทะ: ร่างกายเริ่มพัฒนาเป็นรูปร่าง มีขนาดเท่าเมล็ดข้าว
 3. เปสิ: ร่างกายมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลือง มีแขน ขา ศีรษะ
 4. ฆนะ: ร่างกายมีขนาดเท่าไข่ไก่ มีนิ้วมือ นิ้วเท้า ครบห้า
 5. เบญจสาขาหูด: ร่างกายมีขนาดเท่ามะพร้าวอ่อน มีผม เล็บ
 6. ฝ่ามือ: ร่างกายมีขนาดเท่าฟักทอง มีฝ่ามือ นิ้วมือ ลายนิ้วมือครบ
 7. ขน เล็บ: ร่างกายมีขนาดเท่ามะพร้าว มีขน เล็บมือ เล็บเท้า
 8. ท่อนล่าง: ร่างกายมีขนาดเท่ามะม่วงน้ำดอกไม้ ท่อนล่างสมบูรณ์
 9. ท่อนบน: ร่างกายมีขนาดเท่ามะม่วงน้ำดอกไม้ ท่อนบนสมบูรณ์
 10. เด็กสมบูรณ์: ร่างกายสมบูรณ์ นั่งกลางท้องแม่

ไตรภูมิพระร่วง ยังกล่าวถึงลักษณะของมนุษย์ในท้องแม่ ดังนี้

 • เดือนแรก: ทารกนอนนิ่งๆ
 • เดือนที่สอง: ทารกเริ่มดิ้น
 • เดือนที่สาม: ทารกเริ่มมีเสียง
 • เดือนที่สี่: ทารกเริ่มมีผม
 • เดือนที่ห้า: ทารกเริ่มมีเล็บ
 • เดือนที่หก: ทารกเริ่มมีขนตา
 • เดือนที่เจ็ด: ทารกเริ่มมีขนคิ้ว
 • เดือนที่แปด: ทารกเริ่มมีฟัน
 • เดือนที่เก้า: ทารกพร้อมที่จะคลอด

ไตรภูมิพระร่วง ยังกล่าวถึงลักษณะของมนุษย์ที่เกิดมา ดังนี้

 • มนุษย์ที่เกิดมาจากสวรรค์: จะร้องไห้ด้วยความดีใจ
 • มนุษย์ที่เกิดมาจากนรก: จะร้องไห้ด้วยความทุกข์
 • มนุษย์ที่เกิดมาจากเปรต: จะร้องไห้ด้วยความหิวโหย
 • มนุษย์ที่เกิดมาจากดิรัจฉาน: จะร้องไห้ด้วยความกลัว

ไตรภูมิพระร่วง ยังสอนให้มนุษย์รู้จักทำบุญกุศล เพื่อที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง