สรุปเนื้อหา เรื่อง การแบ่งโครงสร้างโลก ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุปเนื้อหา เรื่อง การแบ่งโครงสร้างโลก วิชาโลกและดาราศาสตร์ ชั้น ม.4

ทางเคมี

1. เปลือกโลก (Crust) หนา 5 – 40 กม.

– มหาสมุทร (ชั้นไซมา) ประกอบด้วย Si (ซิลิกา) ,Mg (แมกนีเซียม) หนา 35-40 กม. หินบะซอลต์

– ทวีป (ชั้นไซอัล) ประกอบด้วย Si (ซิลิกา) , Al (อะลูมิเนียม) หนา 5 – 10 กม. หินแกรนิต

2. เนื้อโลก (Mantle)  เป็นหินหลอมเหลว เรียกว่า แมกมา (หินหนืด)

– หนา 1000 – 2900 กม. ประกอบด้วย Si (ซิลิกา) ,Mg (แมกนีเซียม) , Fe (เหล็ก)

3. แก่นโลก (Core) มีความดันสูง ประกอบด้วย Fe (เหล็ก)  80% ที่เหลือคือ Ni (นิกเกิล), O (ออกซิเจน), Si (ซิลิกา) , S (กำมะถัน)

– แก่นโลกชั้นนอก ( outer core ) เป็น แมกมา มีสถานะเป็นของเหลว ประกอบด้วย Fe (เหล็ก) ,Ni (นิกเกิล)

– แก่นโลกชั้นใน ( inner core ) ส่วนที่อยู่ใจกลางของโลก มีสถานะเป็นของแข็ง ประกอบด้วย Fe (เหล็ก) ,Ni (นิกเกิล) ถูกอัดด้วยแรงดันสูง

ทางกายภาพ

1. ธรณีภาค สถานะ ของแข็ง (Solid) ลึก 100 กม. (เปลือกโลก + เนื้อโลก)

– P wave , S wave เคลื่อนผ่านด้วย v เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. ฐานธรณีภาค สถานะ ของแข็ง (Solid) ลึก 100 – 660 กม.

– เคลื่อนไหวสะเทือน เคลื่อนที่ผ่านด้วย v ไม่สม่ำเสมอ

– v ลดลง ในช่วงความลึก 100 – 400 กม.

– v เพิ่มขึ้นไม่สม่ำเสมอ ในช่วงความลึก 400 – 600

3. มีโทสเฟียร์ สถานะ ของแข็ง (Solid) ลึก 660 – 2900 กม.

– เคลื่อนไหวสะเทือน v เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ

4. แก่นโลกชั้นนอก สถานะ ของเหลว (Liquid) ลึก 2900 – 5140 กม.

– P wave v จะเพิ่มขึ้นช้า จากนั้นจะเคลื่อนที่เร็ว ทำให้ S wave เคลื่อนผ่านไม่ได้

5. แก่นโลกชั้นใน สถานะ ของแข็ง (Solid) ลึก 5140 กม. ถึงจุดศูนย์กลางของโลก

– P wave และ S wave มี v คงที่

หมายเหตุ

* P wave คือ คลื่นปฐมภูมิ ผ่านได้ทุกสถานะ ทำให้เกิดการขยาย

* S wave คือ คลื่นทุติยภูมิ ผ่านได้แค่สถานะของแข็ง (Solid) ทำให้เกิดชั้นหินโค้ง

* v คือ อัตราเร็ว

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง