กิจกรรมบทที่ 3 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ใบงาน กิจกรรมท้ายบท หน้าที่ 48 บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี สำรวจ วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข พร้อมแนวคำตอบ เฉลย

คำสั่ง ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันในชุมชนเองก็มีการใช้เทคโนโลยีที่มึความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ให้นักเรียนสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของเทคโนโลยีที่สนใจในชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การจัดการขยะ หรือการจัดการน้ำ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างใบงาน

ดาวน์โหลดใบงาน

ตัวอย่างแนวคำตอบ

เทคโนโลยีที่สนใจคือ : เตาอบไมโครเวฟ

ผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สะดวก รวดเร็ว: ช่วยให้ประหยัดเวลาในการอุ่นหรือปรุงอาหาร เหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ

ใช้งานง่าย: ควบคุมการใช้งานไม่ซับซ้อน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

ประหยัดพลังงาน: ใช้พลังงานน้อยกว่าเตาอบแบบดั้งเดิม เหมาะกับยุคที่ต้องประหยัด

รักษาสารอาหาร: ช่วยคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้ดีกว่าวิธีการปรุงบางประเภท

ทำความสะอาดง่าย: ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก
ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง: การศึกษาบางชิ้นชี้ว่าการใช้เตาไมโครเวฟกับภาชนะพลาสติกบางประเภท อาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง

ทำลายสารอาหาร: การใช้ความร้อนสูงจากเตาไมโครเวฟ อาจทำลายวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร

จุดร้อนและจุดเย็น: อาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟ มักมีจุดร้อนและจุดเย็นไม่สม่ำเสมอ

ไม่เหมาะกับทุกประเภทของอาหาร: อาหารบางประเภท เช่น ไข่ดาว แซนวิชชีส ไม่เหมาะกับการอุ่นด้วยไมโครเวฟ

อาจทำลายบรรจุภัณฑ์อาหาร: บรรจุภัณฑ์อาหารบางประเภท เช่น กล่องโฟม ถ้วยพลาสติก ไม่ควรนำเข้าเตาไมโครเวฟ
เลือกภาชนะที่เหมาะสม: เลือกใช้ภาชนะแก้ว เซรามิก หรือพลาสติกชนิดทนความร้อนสำหรับไมโครเวฟ หลีกเลี่ยงภาชนะโฟม ถ้วยพลาสติกทั่วไป

อุ่นอาหารให้สุกทั่ว: กลับหรือคนอาหารระหว่างการอุ่น เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึง

หลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารซ้ำ: การอุ่นอาหารซ้ำหลายครั้ง อาจทำให้สูญเสียสารอาหารและเกิดสารพิษ

ทำความสะอาดเตาไมโครเวฟเป็นประจำ: เศษอาหารที่ติดอยู่ภายในเตาไมโครเวฟ อาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย