ใบงาน กิจกรรมที่ 3.1 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

กิจกรรมที่ 3.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเทคโนโลยี วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.4

โจทย์ เลือกเทคโนโลยีที่สนใจและวิเคราะห์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของการใช้เทคโนโลยีโดยเลือกวิเคราะห์ผลกระทบเทคโนโลยี 1 ประเด็น จากผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างใบงาน

ดาวน์โหลด คลิก

แนวคำตอบ

เทคโนโลยีที่สนใจคือ : หม้อหุงข้าว

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ : มนุษย์และสังคม

ผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบ
ความสะดวกสบาย:
หม้อหุงข้าวช่วยให้การหุงข้าวง่ายและสะดวกมากขึ้น เพียงใส่น้ำและข้าว กดปุ่ม และรอจนข้าวสุก โดยไม่ต้องดูแลหรือควบคุมอะไรเพิ่มเติม เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่มีเวลาน้อย หรือไม่สะดวกในการหุงข้าวแบบดั้งเดิม

ประหยัดเวลา:
การหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวใช้เวลาสั้นกว่าการหุงแบบดั้งเดิม ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำอาหาร เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็ว

ความปลอดภัย:
หม้อหุงข้าวมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อข้าวสุก ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้
สุขภาพ:
ข้าวสวยที่หุงด้วยหม้อหุงข้าวบางชนิดมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าข้าวที่หุงแบบดั้งเดิม

ทักษะการทำอาหาร:
การพึ่งพาหม้อหุงข้าวมากเกินไป อาจทำให้ผู้คนสูญเสียทักษะการทำอาหารแบบดั้งเดิม