เกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปี 2567

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

เกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปี 2567

หลังจากที่ สพฐ. ได้มีการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
  • ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาด้านกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power
  • เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

โดยมีสาระสำคัญจากการประชุมคือ

  • มีการปรับปรุงแนวทางและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาด้านกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ Soft Power
  • กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

โดยที่อาจจะมีการเพิ่มหรือลดการแข่งขันในบางรายการ หรือปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแข่งขันในบางรายการ เพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน และนโยบายทางการศึกษา ซึ่งในบางรายการก็ยังคงใช้เกณฑ์การแข่งขันจากกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 โดยสามารถศึกษาเกณฑ์การแข่งขันในครั้งที่ 70 ได้ดังที่แนบไว้

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลด
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่