สรุป กฏของนิวตัน 3 ข้อ

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

สรุป กฏของนิวตัน ทั้ง 3 ข้อ พร้อมตัวอย่าง

Hand drawn isaac newton illustration

กฎข้อที่ 1: กฎของความเฉื่อย (Inertia)

 • วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามรักษาสภาพหยุดนิ่งอยู่เสมอ ตราบจนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทำ
 • วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จะพยายามรักษาความเร็วคงที่และทิศทางเดิมไว้เสมอ ตราบจนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทำ

ตัวอย่าง:

 • ลูกบอลที่วางอยู่บนโต๊ะ จะนิ่งอยู่เสมอ จนกว่าจะมีคนมาผลัก
 • รถที่วิ่งบนถนนตรง จะวิ่งด้วยความเร็วคงที่ จนกว่าจะมีแรงเสียดทานหรือแรงเบรกมาชะลอความเร็ว

กฎข้อที่ 2: กฎของแรง  (Force)

 • ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตามแรงที่กระทำต่อวัตถุ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุ
 • เขียนเป็นสูตรได้ว่า F = ma
 • โดยที่ F คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุ (หน่วยเป็นนิวตัน)
 • m คือ มวลของวัตถุ (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
 • a คือ ความเร่งของวัตถุ (หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสอง)

ตัวอย่าง:

 • ยิ่งเราออกแรงผลักรถเข็นมากเท่าไหร่ รถเข็นก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเท่านั้น
 • ยิ่งรถเข็นมีมวลมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งผลักยากขึ้นเท่านั้น

กฎข้อที่ 3: กฎของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

 • แรงที่วัตถุที่หนึ่งกระทำต่อวัตถุที่สอง ย่อมเท่ากับ แรงที่วัตถุที่สองกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง แต่ทิศทางตรงข้ามกัน
 • เขียนเป็นสูตรได้ว่า Fa = -Fr
 • โดยที่ Fa คือ แรงกิริยา (หน่วยเป็นนิวตัน)
 • Fr คือ แรงปฏิกิริยา (หน่วยเป็นนิวตัน)

ตัวอย่าง:

 • เมื่อเราเดิน เราออกแรงผลักพื้น พื้นก็จะออกแรงผลักเรากลับมา ทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้
 • เมื่อเราปาบอลไปข้างหน้า แรงที่เราออกแรงปาบอลไป จะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาผลักมือเรากลับมา

สรุป:

กฎของนิวตันทั้ง 3 ข้อ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง การเคลื่อนที่ และมวลของวัตถุ กฎเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญของกลศาสตร์คลาสสิก และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ สาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และชีววิทยา

เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง