ใบงานเรื่อง เห็นแก่ลูก ม.3

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

ตัวอย่างใบงานจากเนื้อหาบทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

โจทย์

1.นักเรียนอ่านบทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก แล้วพิจารณาว่าระหว่างนายล้ำกับพระยาภักดีใครเห็นแก่ลูกมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

2. เหตุใดนายล้ำจึงตัดสินใจลดละความเห็นแก่ตัว