กิจกรรม 1.1 บ้านเธอ บ้านฉัน

วันที่โพสต์

หมวดหมู่

กิจกรรม 1.1 บ้านเธอ บ้านฉัน วาดรูปบ้านตามขั้นตอนวิธีวาดบ้าน หน้าที่ 7 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4

โจทย์ ขั้นตอนวิธี วาดบ้าน

 1. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมซ้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่พิกัด (15,10)
 2. วาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ระบุต่อไปนี้
  • 2.1 (5,10) และ (10,14)
  • 2.2 (10,14) และ (15,10)
  • 2.3 (15,0) และ (21,1)
  • 2.4 (21,1) และ (21,11)
  • 2.5 (21,11) และ (15,10)
  • 2.6 (10,14) และ (16,15)
  • 2.7 (16,15) และ (21,11)
 3. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมซ้ายล่างที่พิกัด (8,0) มุมขวาบนที่พิกัด (12,5)

เมื่อทำตามขั้นตอนวิธีเสร็จแล้ว ให้นักเรียนเปรียบเทียบรูปที่ได้กับเพื่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด

เริ่มต้นกันเลย ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจจุดพิกัดต่างๆ ก่อน ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่า x และค่า y เช่นจากโจทย์ขั้นที่ 1 “ให้มีจุดมุมซ้ายล่างที่พิกัด (5,0)” เลขด้านซ้ายคือค่า x เลขด้านขวาคือ y ซึ่งจะได้ว่า x=5, y=0

หลังจากนั้นต้องทำความเข้าใจวิธีการกำหนดพิกัด x และ y บนเส้นกราฟที่โจทย์กำหนด โดยแนวนอนจะเป็นแกน x และแนวตั้งจะเป็นแกน y

เช่น หากต้องการหาพิกัด (5,2) นั่นคือพิกัดที่ x เป็น 5 และ y เป็น 2 ให้เราทำการหาพิกัด x ก่อน โดยที่นับมาทางขวาหรือนับแกนแนวนอนมา 5 ช่อง จากจุด 0,0 หรือจุดเริ่ม เราก็จะได้ตำแหน่งดังภาพ

หลังจากนั้นทำการหาพิกัด y ซึ่งเท่ากับ 2 โดยการนับขึ้นไปจากจุดเริ่ม 0,0 อีก 2 ช่อง จะได้ดังรูป

จากนั้นทำการพิจารณาว่า 2 เส้นพิกัดที่เราได้ทำการกำหนดนั้นตัดกันที่จุดไหน ก็แสดงว่าจุดนั้นคือจุด 5,2 นั่นเอง ดังรูปตัวอย่าง

เมื่อเข้าใจความรู้พื้นฐานในการทำโจทย์ข้อนี้แล้ว เรามาเริ่มวาดบ้านตามที่ขั้นตอนวิธีกำหนดไว้กันเลย !

ขั้นตอนที่ 1 วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมซ้ายล่างที่พิกัด (5,0) มุมขวาบนที่พิกัด (15,10)

ให้ทำการกำหนดพิกัด 5,0 และ 15,10 ก่อน

หลังจากนั้นให้ทำการวาดสี่เหลี่ยมจากพิกัดทั้ง 2 ซ้ายล่างอยู่ที่ 5,0 ขวาบนอยู่ที่ 15,10

ขั้นตอนที่ 2 วาดส่วนของเส้นตรงระหว่างจุดที่ระบุต่อไปนี้ ซึ่งเส้นตรงที่กำหนด มี 7 เส้นด้วยกัน โดยทำการลากเส้นตรงระหว่างพิกัด 2 พิกัด ที่โจทย์กำหนดมาให้ เช่น 2.1 จะต้องลากเส้นจากพิกัด 5,10 ไปที่ 10,14 เราจะได้เส้นตรงดังรูป

และเมื่อเราทำการลากเส้นตรงครบ 7 เส้น เราจะได้โครงสร้างของบ้านดังภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3 วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านขนานกับแกน x และ y ให้มีจุดมุมซ้ายล่างที่พิกัด (8,0) มุมขวาบนที่พิกัด (12,5)

ขั้นตอนนี้จะเหมือนกันกับขั้นตอนแรก คือให้วาดสี่เหลี่ยม โดยที่กำหนด ซ้ายล่าง กับขวาบนมาให้ ให้เราทำการกำหนดพิกัดก่อน

จากนั้นทำการวาดสี่เหลี่ยมจากพิกัดที่กำหนด

เราก็จะได้ประตูบ้านเป็นส่วนสุดท้ายของการวาดบ้าน ซึ่งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์!